Internasjonal politikk

Barnetog mot døden

Barnetog mot dødenI morgen skal vi glede oss over vår nasjonale uavhengighet og våre frie, friske barn som trygge og mette skal toge gjennom gater over det ganske land. Vi skal rope hurra for et fellesskap som inkluderer de fleste, for et Norge som tross skjevheter er fylt med nok mat, rent vann, god helse, beskyttelse mot overgrep, bra skoler, omsorgsfulle nettverk – kort sagt sikkerhet for ivaretakelse av barna våre og et liv i fred.

Barna i Gaza og i Tamil Eelam har lite å feire. De må leve med dødelig terror uten internasjonal beskyttelse. Når de sulter skyldes det ikke tørke. Når hjemmene knuses skyldes det ikke jordskjelv. Marerittet skyldes en menneskeskapt katastrofe som er planlagt, kontrollert og gjennomført av politisk ansvarlige regjeringer med vestlig støtte.

Hadde norske barn fått vite hva deres søsken i sør ble utsatt for, ville nok barnetogene stoppet lenge utenfor både Storting, kommunehus og slott med krav fra våre barn om en tydeligere tale mot terroren. Norge leder giverlandgruppen for Palestina og ble denne uken valgt inn i FNs menneskerettighetsråd. Vi er mange venter på en tydeligere norsk stemme mot stater som driver utstrakt terror mot barn og nekter dem helt grunnleggende menneskerettigheter, skriver Mads Gilbert bl.a. i Dagbladet.

Les kronikken i Dagbladet

Legg til kommentar