Internasjonal politikk

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret understreker ansattes ytringsfrihet

Ombudsmannsnemnda for Forsvaret understreker ansattes ytringsfrihetOmbudsmannsnemnda for Forsvaret, der jeg er medlem, har avgitt sin innberetning til Stortinget for 2008. Særlig har jeg lyst til å vise til at vi vier ansattes ytringsfrihet stor oppmerksomhet (side 8 og 9) og skriver bl.a:

"Ansatte har stor adgang til å ytre seg. Men om adgangen kan synes klar, betyr ikke det at forsvarsansatte tør bruke sin ytringsfrihet, verken internt eller delta i det offentlige rom. Det kan skyldes engstelse for karrierestopp og/eller for såkalt ”usynlig straff”, hvor arbeidstager over tid mener seg ”satt på sidelinjen”. Det hevdes også at økningen av profesjonelle informasjons- og kommunikasjonsrådgivere som bindeledd med allmennheten, gjør at den med faglig innsikt og ytring ofte kommer i bakgrunnen. Profesjonalisering og sentralisering av kommunikasjon med offentligheten kan dermed oppleves slik at den innskrenker ansattes mulighet til å ytre seg, og det er også opplevd slik av ansatte."

Skriv gjerne egne synspunkter i kommentarfeltet under.

Les hele innberetningen her