Internasjonal politikk

Afghanistan: Oberst Einar Johnsen kritiserer bistandsorganisasjonene

Afghanistan: Oberst Einar Johnsen kritiserer bistandsorganisasjoneneOberst Einar Johnsen, leder for det nasjonale ISTAR-konseptet (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), har hatt lederposisjoner i Norges Afghanistan-engasjement i mange år. I siste nummer av bladet Grenseposten langer han ut mot bistandsorganisasjonenes innsats:

"Det finnes i dag flere hundre hjelpeorganisasjoner med mange tusen ansatte som har kontorer i Kabul. Utfordringen slik jeg ser dette er at disse personene ikke ønsker å reise ut fra hovedstaden til byer og landsbyer i provinsen. De lever et tilnærmet vestlig liv i Kabul hvor de leier staselige bygninger med innlagt vann, strøm og aircondition. De "donerer" penger til gode prosjekter, primært i nærheten av Kabul hvor de selv tidvis kan inspisere arbeidet, mens det de absloutt burde gjøre var å reise ut til Afghanistans øvrige 33 provinser å starte opp prioriterte prosjekter."

Klimaet mellom NATO, ISAF og OEF på den ene siden, og bistandsorganisasjonene på den andre, er ikke god. Dette bl.a. fordi ISAFs og det norske militærets forsøk på å yte sivil bistand (f.eks. utdeling av leker, bøker m.v.) skaper økt utrygghet for bistandsarbeidere ved at sivilbefolkningen ikke klarer å skille mellom krigsmakten og bistandsarbeidere. Men det vil overraske meg om bistandsorganisasjonene kjenner seg igjen i denne kritikken.