Internasjonal politikk

Stopp overgrepene mot den peruvianske urbefolkning

De siste dagene er mange indianere drept i den peruanske delen av Amazonas, i strid om urfolksrettigheter til naturressursene i regnskogen. Indianerne har aksjonert fordi de frykter de vil miste råderetten over viktige naturressurser. Jeg har som internasjonal leder i SV undertegnet på en henvendelse om at regjeringen må å utøve det nødvendige politiske presset for å få slutt på volden, og for at partene i Peru arbeider med å finne løsninger som ikke krenker urfolksrettigheter, slik disse er nedfelt i FNs og ILOs resolusjoner.


Brev til Den norske regjeringa og Stortinget angående drapene på medlemmer av den peruvianske urfolkene i Amazonas.
-Drapene skjedde da disse gjennomførte en fredelig blokade mot de multinasjonale selskapene i området.

Vi som undertegner, organisasjoner og personer fra forskjellige nasjonaliteter, uttrykker vår dypeste bekymring over den volden som oppstod da sentralmyndighetene i Peru beordret militærmakt som førte til drap på 20 personer fra urfolksnasjoner den 6. Juni i år i Regionen Amazonas (bestående av provinsene Bagua, Utcubamba og Jaen).

Vi ønsker å uttale følgende:

1.- Vi tar sterk avstand fra voldsbruken til regjeringen. Den har tatt livet av medlemmer av urfolkene som protesterte mot regjeringens planer om å slippe utenlandske olje- og gruveselskaper inn i regnskogen. Regjeringa respekterer ikke urfolksrett til ressurser som ligger under bakken og omtaler området som om det kun består av en overflate. Dette skyldes innføringen av TLC, (den amerikanske frihandelsavtalen) der det gis privilegier til multinasjonale selskaper. Idag vil multinasjonale selskaper kunne bruke teknologi som skader det biologiske mangfoldet og derved urbefolkningens levekår i sine egne områder.

2 .- Vi krever at FNs ansvarlig for urfolkssaker samt Menneskerettighetskomiteen i Organisasjonen av Amerikanske stater (OAS) innkallesfor å foreta en grundig undersøkelse av dødsfallene til over 20 mennesker tilhørende Awajun og Wampis. De ble drept på et sted som kalles "helveteskurven" som ligger i Utcubamba provinsen, Bagua, Amazonas fylke. En må også kartlegge årsaken til selvforsvarshandlingene fra urbefolkningen som førte til 12 soldaters død. I tillegg finnes det både sårede og arresterte på begge sider av konflikten.

3.- De ulike lovendringer angående regionen Amazonas ressurser, tar ikke hensyn til prinsippet om plikt til å rådspørre seg med urfolkene (ILOs konvensjon 169), ratifisert av den peruanske regjeringen. Dette er prinsipper slått fast i den siste FN-erklæringen om urfolksrettigheter.

4.- Vi krever at den Peruvianske regjering umiddelbart trekker de militære styrkene ut av området, stopper forfølgelsen av urfolksledere og slutter med den unødige maktbruken i regionen.Det er blitt erklært unntaktilstand (i 60 dager)i hele Amazonas regionen i tillegg til en del andre provinser i andre regioner. Vi krever at Perus regjering gjenopptar dialogen med urfolks representanter og organisasjoner i det Peruvianske Amazonas, for å kunne sikre urfolksrettigheter.

Vi henstiller til den norske regjering å utøve det nødvendige politisk presset for å få slutt på volden, og for at partene i Peru arbeider med å finne løsninger som ikke krenker urfolksrettigheter, slik disse er nedfelt i FNs og ILOs resolusjoner.

Les mer bl.a. her