Internasjonal politikk

Anfal-angrepene var et folkemord

Anfal-angrepene var et folkemordAnfal-angrepene var basert på en langsiktig strategi for å få en «endelig løsning» på det kurdiske problemet. Human Rights Watch gjennomførte i 1993 en omfattende gransking og konkluderte med at angrepene må karakteriseres som folkemord etter FNs definisjon fra 1951 – handlinger begått med den «hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe». SV vil i samarbeid med kurdere sette denne saken på den politiske dagsorden i neste stortingsperiode. SV vil arbeide for at regjeringen i Norge gir sin offisielle anerkjennelse av at angrepet på Halabja og Anfal-kampanjen var et folkemord, heter det bl.a. i en uttalelse SVs landsstyre vedtok i går.


Her er hele uttalelsen fra SVs landsstyre 15. juni 2009, på bakgrunn av anbefaling fra SVs internasjonale utvalg:

Anfal-angrepene var et folkemord

Den 16. mars 1988 ble en hel by angrepet med kjemiske våpen for første gang i historien, av sitt eget lands militære styrker. Irakiske fly bombarderte byen Halabja med kjemiske gasser og gasset i hjel 5000 mennesker. Tusenvis ble i tillegg såret og skadet, og mange av dem døde senere på grunn av påvirkningen av kjemiske stoffer. På 1970-1980-tallet ble også flere kurdiske byer og landsbyer angrepet med fly og napalmbomber.

Angrep på sivile mål var en del av krigføringen mot kurdere som ble utført av Saddam Husseins regime, under kodenavnet Anfal. Det antas at 182 000 personer forsvant under aksjonene bare i årene 1987- 1988.

Anfal-angrepene var basert på en langsiktig strategi for å få en «endelig løsning» på det kurdiske problemet. Human Rights Watch gjennomførte i 1993 en omfattende gransking og konkluderte med at angrepene må karakteriseres som folkemord etter FNs definisjon fra 1951 – handlinger begått med den «hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe».

SV vil i samarbeid med kurdere sette denne saken på den politiske dagsorden i neste stortingsperiode. SV vil arbeide for at regjeringen i Norge gir sin offisielle anerkjennelse av at angrepet på Halabja og Anfal-kampanjen var et folkemord.

Les mer om temaet

Kommentarer   

0 #1 Vindheim 16-06-2009 16:18
Veldig bra fra SVs landsstyre. Husk også å sende valgobservatøre r til lokalvalgene i kurdistan 25. juli:
vindheim.wordpress.com/.../...
0 #2 Idris Sabir, Leder for kampanjen for internasjonal anerkjennelse av folkemordet mot kurdere/ Norge 16-06-2009 17:54
Vi i kampanjen for internasjonal anerkjennelse av folkemordet mot kurdere er svært glade for at SV vil sette denne saken på dagsorden i neste stortingsperiode.

Vi mener SV har gjort en svært god jobb i denne saken, og det er vi veldig glade for. Av saker vi spesielt har vært glade for deres innsats kan vi nevne:

1. Første møte i kampanjen med norske partier var med SV 28 juni 2006
2. SV har støttet kampanjen og anerkjent angrepene på Anfal og Halabja som folkemord i 2007, noe du ga oss beskjed om
3. Arrangerte seminar med kurdisk gruppe i SOS Rasisme og stortingsgruppa til SV for 7 års minnedag for Anfal og Halabja på Stortinget

Det du nevner i sist e-post fra deg viser at SV fortsatt jobber aktivt for vår sak. Dersom det er greit for dere, ønsker vi å sende en kopi av denne e-posten fra dere til kurdiske miljøer i Norge, alle kurdiske partier og organisasjoner, det kurdiske parlamentet og den kurdisk lokal regjeringen (KRG), ministerene for Anfal og menneskerettigh eter i KRG, og de kurdiske mediene.

Håper på positiv tilbakemelding.

Legg til kommentar