Internasjonal politikk

Anfal-angrepene var et folkemord

Anfal-angrepene var et folkemordAnfal-angrepene var basert på en langsiktig strategi for å få en «endelig løsning» på det kurdiske problemet. Human Rights Watch gjennomførte i 1993 en omfattende gransking og konkluderte med at angrepene må karakteriseres som folkemord etter FNs definisjon fra 1951 – handlinger begått med den «hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe». SV vil i samarbeid med kurdere sette denne saken på den politiske dagsorden i neste stortingsperiode. SV vil arbeide for at regjeringen i Norge gir sin offisielle anerkjennelse av at angrepet på Halabja og Anfal-kampanjen var et folkemord, heter det bl.a. i en uttalelse SVs landsstyre vedtok i går.


Her er hele uttalelsen fra SVs landsstyre 15. juni 2009, på bakgrunn av anbefaling fra SVs internasjonale utvalg:

Anfal-angrepene var et folkemord

Den 16. mars 1988 ble en hel by angrepet med kjemiske våpen for første gang i historien, av sitt eget lands militære styrker. Irakiske fly bombarderte byen Halabja med kjemiske gasser og gasset i hjel 5000 mennesker. Tusenvis ble i tillegg såret og skadet, og mange av dem døde senere på grunn av påvirkningen av kjemiske stoffer. På 1970-1980-tallet ble også flere kurdiske byer og landsbyer angrepet med fly og napalmbomber.

Angrep på sivile mål var en del av krigføringen mot kurdere som ble utført av Saddam Husseins regime, under kodenavnet Anfal. Det antas at 182 000 personer forsvant under aksjonene bare i årene 1987- 1988.

Anfal-angrepene var basert på en langsiktig strategi for å få en «endelig løsning» på det kurdiske problemet. Human Rights Watch gjennomførte i 1993 en omfattende gransking og konkluderte med at angrepene må karakteriseres som folkemord etter FNs definisjon fra 1951 – handlinger begått med den «hensikt å ødelegge helt eller delvis en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe».

SV vil i samarbeid med kurdere sette denne saken på den politiske dagsorden i neste stortingsperiode. SV vil arbeide for at regjeringen i Norge gir sin offisielle anerkjennelse av at angrepet på Halabja og Anfal-kampanjen var et folkemord.

Les mer om temaet