Internasjonal politikk

Afghanistan: Ikke svekk antikrigsarbeidet

Afghanistan: Ikke svekk antikrigsarbeidetKlassekampens utenrikskommentator Peter M. Johansens Fokusartikkel  i Klassekampen 9. juli synes først og fremst å ha innenrikspolitiske, partibyggende, hensikter (styrke Rødt ved valget), mer enn å være opptatt av afghanernes beste. Det å konkludere artikkelen med at utviklingen i Afghanistan krever ”at Stortinget i neste periode får verbale krigsmotstandere til venstre for en eventuell ny rødgrønn regjering slik at de forhåpentligvis kan frigjøre antikrigsrøstene som fins i SV” er tøys. Hver eneste SV-stortingsrepresentant vil være en antikrigsrøst.


Afghanistan: Ikke svekk antikrigsarbeidet

Av Ivar Johansen, internasjonal leder i SV

Klassekampens utenrikskommentator Peter M. Johansens Fokusartikkel  i Klassekampen 9. juli synes først og fremst å ha innenrikspolitiske, partibyggende, hensikter (styrke Rødt ved valget), mer enn å være opptatt av afghanernes beste.

Det å konkludere artikkelen med at utviklingen i Afghanistan krever ”at Stortinget i neste periode får verbale krigsmotstandere til venstre for en eventuell ny rødgrønn regjering slik at de forhåpentligvis kan frigjøre antikrigsrøstene som fins i SV” er tøys. Hver eneste SV-stortingsrepresentant vil være en antikrigsrøst.

SV er i enhver sammenheng et konsekvent og krystall-klart antikrigsparti; enten det er kampen innad i regjeringen, på Stortinget eller i de breie folkelige bevegelser. SVs gjennomslag er avhengig av partiets egen styrke, men først og fremst den brede folkelige mobilisering.  SVs  - og Peter M. Johansens – syn på Afghanistan har nok flertall i befolkningen, men dessverre verken på Stortinget eller i regjeringen.

Ethvert forsøk på å splitte krigsmotstanden i Norge skader afghanernes sak. Ethvert forsøk på å mistenkeliggjøre og angripe partier, organisasjoner og meningsfeller i antikrigsfronten, framfor å gå i front mot det breie stortingsflertallet som faktisk ønsker fortsatt krigsdeltakelse, svekker antikrigsarbeidet.

SVs syn er krystallklart:

Krigene i Irak og Afghanistan har gjort verden mer utrygg og økt faren for terror. Dagens NATO-styrker i Afghanistan bidrar ikke til fred og sikkerhet for sivilbefolkningen. Antall drepte sivile øker og lokalbefolkningens tillit til de internasjonale styrkene er lav. For hver bombe som faller, øker oppslutningen om Taliban.

SV går til valg på

- at Norge skal avvikle det militære engasjementet
- at de norske styrkene skal hentes hjem så snart som praktisk mulig
- at Norge skal bidra til en politisk løsning på afghanernes premisser
- at FN bør overta ansvaret for sikkerhet og stabilisering
- at Norge skal styrke den sivile og humanitære innsats

Dersom afghanerne selv, som en del av en politisk løsning, ønsker tilstedeværelse av fredsbevarende styrker med FN-mandat og i FN-regi, skal selvsagt Norge være villig til å stille opp.

Antikrigsfronten står samlet i sitt syn. Kampanjer som Hent soldatene hjem og Fredsinitiativet er forente.

”Hent soldatene hjem”-kampanjen har gående en underskriftsaksjon med teksten: ”Vi oppfordrer den norske regjeringen til å trekke ut alle norske soldater fra Afghanistan. Vestens krigføring i Afghanistan har ikke svekket, men styrket terrorismen. Den har også gjort livssituasjonen verre for den jevne afghaner og peker ikke fram mot en fredelig gjenoppbygging av landet. At Norge fører krig i Afghanistan vil også på sikt svekke vår egen sikkerhet og forsvarsevne".

Jeg – og SV - er enig i hvert ord.

Antikrigsbevegelsen bør sørge for at dette standpunktet er sterkest mulig representert i Stortinget etter høstens stortingsvalg.

Legg til kommentar