Internasjonal politikk

Israelske soldater: - Vi brukte sivile som menneskelige skjold i Gaza

Israelske soldater: - Vi brukte sivile som menneskelige skjold i GazaBruk av menneskelige skjold og hvitt fosfor er blant beretningene til en gruppe israelske soldater som deltok i Gaza-invasjonen i januar som nå snakker ut. - Disse vitnesbyrdene er bekreftelse på det vi har sett og hørt nede i Gaza, at overfallet fra israelsk side var et direkte angrep på sivilbefolkningen, sier Mads Gilbert til VG Nett.

Og dette understreker betydningen av at Norges politikk overfor Israel bør skjerpes: Oljefondet må stanse enhver investering som støtter opp under okkupasjonsmakten, Norge må stanse planlagte økninger i handelsssamarbeid, og ikke minst: vi må som forbrukere være ennå mer bevisste på ikke å kjøpe israelske varer.

Les rapporten fra gruppa Breaking the Silence, som består av israelske soldater som deltok i Gaza-invasjonen
Les soldatenes anonyme intervjuer med BBC
Les VG

Kommentarer   

0 #1 yobenkow 17-07-2009 11:49
En soldat som har påstått at IDF brukte palestinere som menneskelig skjold var ikke engang med i Gaza.
Basert på rykter.
0 #2 Mens mange fler soldater forteller andre historier 17-07-2009 12:00
0 #3 eva 17-07-2009 12:18
Dette viser å gale Israel styringsmakt er, hvorfor nektet de all media å komme inn, de skulle ha full kontroll på alt som gikk over grensen til Gazza. Det de vill var å utslette det palestinske folk og dermed kunne forsette utbyggingen der de palestinskefolk bor nå, der var det egentlig veldig frodig med masse olivenlunder før krigen begynnte for en del ti år tilbake, men nå kommer heldigvis Israelske soldater ut med det mange sa Israel gjorde under krigen, så nå må alle åpne øyene og se hva slaks styringsmakt Israel er (ikke bland Jøder inn i dette, mange av dem er i mot dette)
Så jeg støtter meg til det du sier at vi må ha full bokott av alt som har med Israelske varer ol
0 #4 Brutalus 17-07-2009 22:32
Denne rapporten er basert på rykter og annonyme utsagn fra personer på venstresiden i Israel.Det kan ikke engang bevises at disse er soldater.

At Sv støtter ekstreme muslimer er ikke noe nytt.Heldigvis betyr det ingenting hva kommunistene i Norge mener om MØ-konflikten.D ere er ubetydelige i denne sammenheng.

Leve israel!
0 #5 Per-Stian 18-07-2009 02:20
Dessverre er det ikke nytt at israelske soldater bruker sivile palestinere som menneskelige skjold. Veldig bra at dette blir dokumentert, så får vi håpe på et lite mirakel: at IDF endrer sin horrible holdning overfor palestinerne. Om de tror slik brutal framferd fører til fred, tar de grundig feil.

Men så har jo Israel en lang historie med å avvise fredsforslag og -initiativ.
0 #6 john doe 18-07-2009 17:35
Til Brutalis:

Jeg vet.. Du har HELT rett. ALLE andre organisasjoner i verden, inkludert israelske menneskerettsor ganisasjoner og alle andre respekterte organisasjoner, samt alle andre land bare lyver og snakker tull! .. Det er KUN den høyreorienterte fascist regjeringen i Israel og Bush administrasjone n som har/hadde enerett på sannheten om israel/palestin a konflikten. For ikke å glemme halleluja tullingene her i Norge da. Må ikke glemme dem, DE må vi høre på!!! ... De som mener at jorda er 3500 år gammel, og at man kommer til helvete dersom man ikke har en psykose om en såkalt god Gud som BARE er ute etter å straffe oss..... Joda... ENERETT på sannheten har dem!!!

Og folk spør seg hvordan Hitler kunne "lure" det tyske folk???? ... Enkelt! Folk godtok at han hadde enerett på sanheten ... Tenk dere om!!!! Eneste forsellen er skalaen det gjordes på!!!!

Ære være de MODIGE israelske soldater som tør bryte stillheten!!!!! !!!!! ... Historien vil dømme dere godt!!!
0 #7 Trine Eklund 18-07-2009 19:29
Det gir håp når soldatene selv går ut og redegjør for hva de var med på.Det ga håp da norske leger refererte til all verden det de opplevde under Gazakrigen. Det gir håp at så mange jøder i USA nå samler seg i "Jewish Voice for Peace" med sin kampanje for bl.a. å få stoppet overføringen av USD til Israel. Det gir håp at FN og norske jurister arbeider med å få stilt Israelske militære og politikere for Retten. Det gir håp at fler og fler israele selv ser hvor okkupasjonen bærer hen samt visshet om at ingen okkupasjonsmakt har vunnet en reell seier etter 1945.
0 #8 Vegard 21-07-2009 05:07
Noen bruker argumenter om at kun "venstresida, kommunister, venstreekstremi ster etc etc" er kun de som fordømmer Israels imperialistiske okkupasjonspoli tkk og undertrykkelse av det palestinske folket og sin egen befolkning - for å defamere fredsbevegelsen og den antiimperialist iske bevegelsen som er imot NATO,EU,USA/ISR AEL krigsplaner og som støtter nasjonale frigjøringsbeve gelser som PLO og undertrykte nasjoners rett til selvbestemmelse srett; dvs en selvstendig palestinsk stat fra grensene i 1967 med Øst-Jerusalem/A l-Quds som hovedstad og rett for alle flyktninger til å vende tilbake til den nye palestinske staten.

Argumentet er demagogi oh holder ikke mål. De fleste folk og nasjoner over hele verden står på samme linje; hele den antiimperialisi ske, progressive bevegelsen står på samme linje; vanlige borgerlige demokratiske krefter er på samme linje; den alliansefrie bevegelsen med over 100 land er på samme linje; internasjoanle arbeiderorganis asjoner som WFTU, Verdens Fredsråd og verdens demokratiske ungdomsføderasj on står på den samme linjen.

USA,EU,Vestens pro-israelske imperialistiske politikk i Midt-Østen og regionen og verden generelt står for fall.

Folkenens nasjonale frigjøring og sosialistiske revolusjoner venter rundt hjørnet.

Klassekampen fortsetter; og vi er verken overrasket over Israel og kapitalismens barbari eller dens fanatiske lakeier rundt omrking i verden som støtter dette barbari.

De progressive antiimperialisi ske kreftene må forene seg og kjempe for en ny og bedre verden.

Legg til kommentar