Internasjonal politikk

Finansboble ga matkrise

Det er viktig å forstå sammenhengene i den økonomiske politikken. Finansboble ga matkriseVerdens matvarekrise er skapt av finansiell spekulasjon, mener den indiske økonomen Jayati Ghosh. Store verdier er skapt på råvarebørsene, mens millioner av mennesker i fattige land sulter.

Les mer på Forskning.no
Les hennes foredrag på Litteraturhuset (pdf)

Kommentarer   

0 #1 Karsten Johansen 25-07-2009 00:19
Det bør ikke glemmes, at hovedkilden til matvarekrisen (som på ingen måte er over, tvertimot) er den globale oppvarminga (et tema som dog er lite populært på forskning.no, av grunner man sjøl kan tenke seg i et oljeland). Verdens neststørste hveteprodusent, Australia, har hatt tørke i over ti år nå, og hvetelagrene er helt minimale der. Tørke og flomsituasjoner herjer også jevnlig i Søreuropa (deler av Spania og Italia forørknes langsomt), Ukraina, Midtvesten i USA, Sentralasia, Pakistan, India og Kina, dvs. i alle verdens sentrale kornproduserend e områder. Etterhvert vil denne situasjonen bare bli verre - det viser alle klimamodellbere gninger - og alle fakta inntil nå viser at den faktiske klimakatastrofe n utvikler seg mye raskere enn FNs klimapanels forskere får lov til å si høyt.

Tross lavkonjunktur viser heller ikke oljeprisen noen tendens til varig fall - verden nærmer seg veldig raskt "peak oil", dvs. det punkt hvor over halvdelen (og den lettest tilgjengelige) delen av verdens oljereserver er oppbrukt. Produksjon av mat krever i stigende grad olje (drivstoff) på grunn av mekanisering av jordbruket og krav fra IMF osv.

Legg til kommentar