Internasjonal politikk

Dropp «krigen» mot terror

Dropp «krigen» mot terror«Kampen» mot internasjonal terrorisme har gitt en utbredt forståelse av at militære midler er best for å møte denne trusselen. Men «krigen mot terror» har også vært ført med uakseptable metoder som ikke er stort bedre enn de terroristene står for. Bruk av tortur. Vilkårlig fengsling av uskyldige. Bombing av sivile. Dette skriver Anne Lene Dale Sandsten ved FAFO.

Les mer i Dagsavisen

Kommentarer   

0 #1 Atilla Amir Iftikhar 31-07-2009 12:53
korrekt, men SV/AP regjeringen har ilopet av de siste aarene OEKT den norske militaere innsatsen i Afghanistan og skapt et skarpere militaert profil i regionen som bla. har foert til stengte ambassader og diplomater som reiser hjem!
0 #2 Ivar J 31-07-2009 12:53
Til Atilla: Ja, som du vet har Ap og Sp klokketro på å pøse på mer av de virkemiddler i Afghanistan som vi ser IKKE virker. SVs krystallklare syn er: NATO må ut. Og Norge må ut med de militære styrker, helt uavhengig av om det er mulig å få støtte for dette blant de øvrige land. Afghanistan trenger en løsning på afghanernes egne premisser.
0 #3 Rolv Hanssen 31-07-2009 12:54
Skulle ønske Kristin Halvorsen og SV i maktposisjon sa det samme og reiste forslag om det samme. Det har de vel aldri gjort? Hjelper lite at SV-ere i lokale posisjoner roper om dette så lenge sjefen holder stø kurs (i hæla på AP)
0 #4 Ivar J 31-07-2009 12:55
Til Rolv Hanssen: Som du vet styrer regjeringen i disse 4 årene på grunnlag av Soria Moria-erklræing en, en erklæring som ble til på bakgrunn av den styrke SV fikk ved forrige valg. Der fikk vi bl.a. til at Norge skulle ut av Irak. Men på Afghanistan kom vi ikke langt nok.

Og du, og andre, derfor er utålmodig og ønsker MERE SV-politikk, og sterkere gjennomslag for SV i regjering, må du bidra til å gi SV grunnlag for det. I regjeringsforha ndlinger etter valget er det kjøttvekta som teller.

Kristins kurs på dette feltet er den samme som min - som forøvrig også er i min posisjon som internasjonal leder for partiet: Mandatet til de norske styrker i Afghanistan skal ikke fornyes.
0 #5 Ellen T. Moran 31-07-2009 12:56
Politikk er kompromissets kunst - om Kristin & co kjører for hardt på slike saker i regjeringa, vil koalisjonen sprekke. Da får vi et alternativ som er mye verre. Det er forskjell på hva som er politisk ønskelig og hva som er politisk mulig/gjennomfø rbart! Go Kristin.
0 #6 Brutalus 31-07-2009 13:42
Terrorister MÅ avlives!

Det finnes desverre ingen annen måte.
0 #7 Kent Reichborn-Kjennerud 01-09-2009 15:12
Anne Lene gir en forvirrende fremstilling: for å bekjempe terror har vestlige land, anført av USA, brutt vesentlige prinsipper. De havner dermed på samme side som autoritære regimer, som turer frem som før, men nå under dekke av å bekjempe terror.

Det må vel kunne kalles en forenkling. Til det ugjenkjennelige . Istedet for oppklaring, bidrar mediene til det motsatte, selv om verden tilsynelatende fremstår klar som blekk: noen har gått over stag, de som skulle redde oss ødelegger istedet det de skulle forsvare.

Hva skjer?

Felles for disse holdningene er at de ønsker/later som det er mulig å unngå de vanskelige dilemmaene: hvordan forebygge/forhi ndre terror og organisert kriminalitet (de to samarbeider visstnok stadig tettere).

Under den kalde krigen var vi truet av invasjon, og undergraving innenfra, men ikke av angrep på sivile med masseødeleggels esvåpen. Det ville utløst ragnarokk. Al Qaida har ingen betenkeligheter med det.

Det er klart at menneskerettigh eter og konvensjoner er en hemsko for militære og sikkerhetsfolk som skal føre krig mot en usynlig fiende. Hvordan få sannheten ut av folk som systematisk lyver?

Uansett militærkommisjo nene er Bush-administra sjonens loosing battle, deres forsøk på å beholde kontrollen, en kontroll Høyesterett og utallige pressgrupper har fratatt dem. Tortur ble forbudt av Kongressen. Det er ikke noe teselskap å jakte på terrorister og forhindre nye angrep. Men USA gjør en stor tabbe når de ignorete humanitær lov her. Det må utvikles en internasjonalt akseptabel praksis på dette gråsone-området , og USA må bidra.

Legg til kommentar