Internasjonal politikk

Faren fra Øst-Europa

Glem pakistanerne. Nå er det østeuropeerne vi er redde for.

Hvis man skyter med hagle i lufta, hender det man treffer noe. Men ikke alltid. Naturligvis kan det være at noen østeuropeere er kriminelle og tiggere på én gang, men hederlige polske bygningsarbeidere skal ikke behøve å føle seg mistenkeliggjort av oppslag om at polakker rundstjeler nordmenn.

De kriminelle skal få sin fortjente straff. Men måten vi nå snakker om østeuropeere som gruppe på, sier ikke så mye om dem som det er sier om oss. Vi kan ikke diskutere østeuropeere som om de var de nye pakistanerne uten å ha i bakhodet at de egentlig er de gamle pakistanerne, skriver Stian Bromark i Dagbladet.

Les mer i Dagbladet

Kommentarer   

0 #1 Kent Reichborn-Kjennerud 01-09-2009 15:35
Innvandrerbefol kningen i Oslo vil kunne utgjøre mellom 44 og 51 prosent i 2030

Underkommuniseringen av innvandringens betydning er tydelig i både SSB og Oslo kommune sine rapporter, ved at det ikke nevnes at innvandrere vil utgjøre hoveddelen av den forventede eksplosive befolkningsveks ten i Oslo. Man må dessverre lese og tolke disse rapportene som man tidligere leste Pravda i Sovjetunionen.

Noen ganger er det nødvendig å si de ubehagelige tingene. For mye står på spill. Hvem skal påta seg den ubehagelige oppgaven å ta opp stigningen av voldtekter som sammenfaller med en stigning i innvandringen, spesielt fra muslimske land. En sammenheng forsvinner ikke, selv om den forties. Politikere, journalister, forskere begår en stor urett ved ikke å ta opp noe som er så sensitivt og berører mennesker så dypt. Kvinners rettigheter er noe av det vi er mest stolte av. Å tie om at kvinner blir sett på som fritt vilt, som bytte av en del av befolkningen er å svikte og forråde disse rettighetene. Denne debatten har ligget og skulpet i overflaten i lang tid.
0 #2 Ivar J 01-09-2009 15:46
Jeg ser at du omskriver andres innlegg og limer dem inn på forskjellige debattlister.

Overstående sisteavsnitt er f.eks. praktisk talt direkte avskrift av det Hans Rustad skriver her
document.no/.../..., men du framstiller det som om det er din egen tekst.

Jeg synes ikke dette er noen hederlig debattform.
0 #3 øyvind Sæther 27-04-2011 13:13
min personlige erfaring med sigøynere er at de er notorisk kriminelle verdiløse mennesker. mulig det finnes sigøynere jeg ikke har møtt som er annerledes, hvem vet, men det er ihvertfall min erfaring. min erfaring er faktisk såpass at jeg ville stemt for ett lovforslag som tillot å bruke hagla, og da snakker jeg ikke om å skyte i lufta.

ps: liker ikke recaptcha. godt det bare er ett ord som teller, f.eks står det under "the" og "opirm", det går faktisk å skrive "the nigger". :-)

Legg til kommentar