Internasjonal politikk

Amnesty: Henleggelse av Aker Kværner-anmeldelse uholdbar

I en henvendelse til Riksadvokaten underbygger Amnesty at statsadvokatens henleggelse av politianmeldelsen av Aker Kværner for deres engasjement på Guantanamo-basen er uholdbar.

- Det er oppsiktsvekkende og uforståelig at Aker Kværner ikke skulle ha hatt tilstrekkelig kontroll over sitt heleide datterselskap KPSI til å kunne stilles ansvarlig for datterselskapets virksomhet på Guantánamo, sier John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

Riksadvokaten har ved beslutning av 5. des. 2007 avgjort at min klage over henleggelsen ikke tas til følge. Aker Kværner blir således ikke etterforsket av norsk politi og påtalemyndighet. Riksadvokaten har i det vesentligste vist til tilrådingen fra Det nasjonale statsadvokatembetet. Beslutningen viser at norsk lovgivning ikke i tilstrekkelig grad sikrer at Norge ivaretar sine internasjonale forpliktelser til å etterforske mulige alvorlige brudd på menneskerettigheter.

Les Statsadvokatens oversendelse til Riksadvokaten
Les Amnestys imøtegåelse overfor Riksadvokaten
Les Amnestys brev til justisministeren
Les Statsadvokatens kommentar til Amnestys uttalelse
Les Riksadvokatens begrunnelse for henleggelse Les Cuba-krisen over for Røkke
Les mer hos NA24
Les kommentaren fra Amnesty
Les nyhetsoppslag Dagbladet
Les Aker Kværners pressemelding
Les oppslag i Dagens Næringsliv

Kommentarer   

0 #1 Jens Halvorsen 24-01-2009 16:04
Jeg sender inn løpende anmeldelser for straffbare forhold jeg utsettes for. Jeg er selv jurist og utdannet i strafferett. Omtrent ingen av anmeldelsene blir registrerte til tross for purringer i alle overordnede instanser. Og man nektes jo saksbehandling. Dette er veldig alvorlig, dvs. at en ikke har noen reell rett til å få sine politianmeldels er behandlet og ordnet opp i. Riksadvokaten er selvfølgelig med på opplegget til tross for at han forsøker å komme seg unna ved ulike tullebrev. Riksadvokaten har forsøkt å ikke få sakene på sitt bord ved ny lovgivning om at statsadvokaten er siste behandlingsinst ans etc. Men sakene kommer allikevel opp til ham når statsadvokaten blir anmeldt. Det offentlige truer med politivold etc. Tilstandene i dag er slik som jødene hadde overfor nazistene under den 2. verdenskrig.

Legg til kommentar