Internasjonal politikk

Coop Norge svikter

Coop Norge svikterVG hadde i helga den gode nyheten om at de to italienske dagligvarekjedene Coop Italia og Nordiconad innleder boikott av israelske varer. Begrunnelsen for boikotten er at det er vanskelig å fastslå om varene er produsert i Israel eller i de okkuperte palestinske områdene.

For meg var det da naturlig å stille spørsmålet til ledelsen i Coop Norge på hvorvidt tiden er inne for at Coop Norge tar et aktivt standpunkt og samfunnsansvar her? Slik f.eks. Coop har gode verdiformuleringer på her.

Direktør for informasjon og samfunnskontakt, Bjørn Kløvstad, svarer meg: "Vi har hatt dette ”området” til vurdering i alle år. Også nå. Men det er ikke blitt noe mer mer aktuelt fordi Coop Italia har bestemt seg for å avvente innkjøp fra regionen. Vi i Coop Norge har valgt (for alle konfliktområder) – å følge norske myndigheters offisielle råd og eventuelle pålegg. Vi ser jo at vi ved å forholde oss til vår hjemlige statlige politikk hele tiden blir bedt om og utfordret å på egen hånd å være mer restriktive, gjøre noe ekstra. Man appellerer svært ofte da til Coops samfunnsansvar. Selv om det i gitte konflikter er helt klart at vår sympati heller den ene veien – har vi likevel valgt at vår policy når det gjelder å kjøpe inn varer skal være i henhold til norske myndigheters."

Joda, jeg kjenner land hvor medlemsorganisasjoner, som kooperasjonen, anser seg som statsapparatets forlengende arm, men jeg venter at det ikke er slik i Norge. Hvordan  medlemsorganisasjoner skal opptre må være deres suverene, eget, ansvar. Coop Norge har et særlig ansvar for å veilede meg som kunde på hvor varer er produsert. Dersom Israel bevisst feilmerker, eller unnlater å merke, bør Coop Norge gjøre som sine kolleger i Italia.