Internasjonal politikk

Oslo svikter flyktningene

Det er leit at Erling Lae og hans H/Fr.P-byråd svikter i flyktningspolitikken, skriver Ivar Johansen i en kommentar til at bystyrets borgerlige flertall ikke vil ta i mot til bosetting det antall flyktninger Staten har anmodet om.  Norge som nasjon skal ta sin del av det internasjonale ansvar for flytninger ved å gi beskyttelse til personer som med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning er på flukt. For at Norge skal kunne etterkomme anmodningene fra FNs høykommissær for flyktninger, er det en forutsetning at landets kommuner tar sin rettmessige del av bosettingsansvaret, skriver Ivar Johansen bl.a.

Les artikkelen