Internasjonal politikk

Afghanistan: NATO ut og FN inn

NATO prøver å kombinere krig mot Taliban med å bygge opp Afghanistan. Jeg tror denne kombinasjonen ikke kan lykkes, og at krigen bare gjør vondt verre. Løsningen må bli at NATO avslutter krigføringen og at FN overtar oppgaven med å skape sikkerhet for sivilbefolkningen, sier SVs internasjonale leder Ivar Johansen.

Les intervjuet i Ny Tid

Legg til kommentar