Internasjonal politikk

Bomber, men reparerer ikke

Bomber, men reparerer ikkeFAFOs forskningssjef Morten Bøås stilte et betimelig spørsmål i Dagsavisen i dag: "Jeg har et spørsmål til den norske regjeringen. Var bomber alt vi hadde å bidra med i Libya eller skal vi også prøve å reparere et land som nå betaler prisen for en konflikt det aldri ba om eller bidro til?"

Og han utdyper:"På debattprogrammet «Aktuelt» på NRK2 mandag 20. februar sa forsvarsminister Espen Barth Eide at «Norge har et ansvar for alt som har skjedd i Libya i løpet av NATO operasjonen». Dette er interessant, spesielt hvis det betyr at Norge og den rødgrønne regjeringen nå også har tenkt å ta et større ansvar for konsekvensene av denne operasjonen."

Vi skulle aldri deltatt i denne operasjonen, men: vi kan i alle fall ikke nå overlate libyerne til seg selv.  Vi har en plikt til å rydde opp etter oss.

Les hele artikkelen her

Kommentarer   

0 #1 Torgeir Salih Holgersen 23-02-2012 22:24
Helt enig i at Norge aldri burde deltatt i bombekrigen mot Libya. Krigsmålene som NATO avslørte etter hvert, var klart folkerettsstrid ige. Samtidig kan vi se at folk i Libya har det enda verre i dag enn under al-Qadhafi. Det blir ingen demokratiske valg med tusenvis av politiske fanger, og omfattende tortur og drap på politiske motstandere av det nye regimet. Samtidig har fysisk infrastruktur blitt bomba i stykker mens den generelle sikkerheten for folk flest har brutt sammen i store deler av landet, hvor ulike militsgrupper kjemper om kontroll.

Men jeg blir veldig skeptisk hver gang noen argumenterer for at vi må "rydde opp etter oss". Dette ble av SV i mange år brukt som argument for at Norge burde delta i ISAF-styrken i Afghanistan, selv om vi var imot selve invasjonen i 2001. Det var ikke før i 2008 at SV kom til erkjennelsen av at selve "stabiliseringa " i form av vår militære tilstedeværelse , bidro til å forsterke destabilisering a og styrke oppslutninga om ekstremistiske krefter.

SV bør i høy grad ta en selvkritisk gjennomgang og trekke lærdommer av at partiet på landsmøtet i fjor lot seg narre til innledningsvis å støtte opp om den norske deltakelsen i bombekrigen mot Libya. Dette er veldig viktig, ikke fordi man dermed gjør godt igjen de forbrytelsen Norge er skyldig i overfor det libyske folket, men fordi SV kan trekke lærdom av hvordan man ble lurt av en koordinert mediakampanje i forhold til spørsmål som kan komme til å komme på dagsorden snart, i forhold til situasjonen i Syria, og som også kan komme til å komme på dagsorden i forhold til flere andre land i årene som kommer.

I forhold til Libya, kan jeg ikke se hva Norge kan gjøre i dag. Landet er ødelagt, og vi var med på det, men dersom Norge gjør noe mer nå for å "fikse problemet", risikerer vi å gjøre samme feil som i Afghanistan, og gjøre problemene enda større.
0 #2 Thor Krefting Nissen 24-02-2012 00:14
Morten Bøås har selvfølgelig et poeng etter at Norge var med på å bombe libya sønder og samme, og der vår tidligere forsvarsministe r Grete Faremo direkte løy overfor det norske folk angående bombingens edle hensikter.Selve begrunnelsen for krigen kan man i ettertid si var like oppbåst og konstruert som USA og Englands løgnpropaganda for å gå til krig mot Irak. Løgnpropagandae n fra Nato var like utbredt i krigen mot Libya.Man har utallige eksempler på at stormaktene og her USA, Frankrike og ENgland aldri har brydd seg om menneskerettigh eter når store interesser står på spill.Nato og Norge har gjort situasjonen enda verre for det libyske folk enn det den var ved å ha bidratt til å drepe Gadaffi som faktisk var inne i varmen høsten 2010 og som holdt libya sammen. Norges sterke indirekte bidrag i den ulovlige og folkerettsstrid ige krigen mot krigen mot Irak har bare gjort situasjonen mange ganger verre for det irakiske folk enn hvordan de hadde det under Saddam.Dette er kriger vesten starter med et løgnaktig påskudd i kynisk egeninteresse uten tanke på folkenes ve og vel i de berørte land.Libya-krig en er et klaasisk eksempel på der Nato forsøker å begrunne en miltær inngripen med såkalt humanistiske motiver for å hevde at Nato ennå er relevant for fred og stabilitet rundt om i verden.Nato og Vesten har imidlertid bare bidratt til mer død, lidelser og kaos der de har blandet seg inn, og Nato er med sitt nye strategikonsept absolutt en stor fare for verdensfreden.N år det gjelder om Norge vil bidra til bygge opp det vi har ødelagt tror jeg sånne fromme og rettferdige krav er en illusjon. Holdningen i Nato og Norge er at Libya har penger nok til å bygge opp landet selv,for nå har jo Nato og Norge bidratt "positivt" ved å frigjøre libyerne ved å bombe landet i grus.Skulle Norge og Vesten eventuelt bidra til å reparere Libya ville man nok forlange at det kom en sterk provestlig diktator som lydig tjente Vestens interesser,så det er en illusjon å tro at Vesten er så veldig interessert i demokrati for folket.Den samme holdningen hadde man etter å ha bombet Irak sønder og sammen.Hyklerie t blant våre politikere var så fremtredende under Libya-krigen, og desverre går størstedelen av pressen unntatt Klassekampen samt våre politikere som en tam og lydig saueflokk når Usa og Nato slår på krigstrommene.M an stiller som regel sjelden eller aldri skikkelig kritiske spørsmål om begrunnelsen når Norge bidrar i krigsoprasjoner .Her skal bare Vesten stå sammen! Om begrunnelsen er svak eller direkte løgnaktig er av underordnet betydning !
0 #3 John Rune Holmen 24-02-2012 00:29
Mange greske bygningsarbeide re ledig, bruk samme beløp til å bygge opp igjen, det vil bli en overraskelse å se hvor langt det nås.
0 #4 Nykonservativ 24-02-2012 09:12
Du skaper et inntrykk sv at Libya ble bombet i stykker. Det er galt, det ble knapt rapportert om feilbombinger. Og husk at det var libyerne som ba om en intervensjon.

twitter.com/nykonservativ
0 #5 elizabeth Chapman 24-02-2012 10:54
Bombs skaper midlertidig "løsninger". Vi spurte det militære samfunn forutfor/mens det begynte bombingen i Afghanistan følgende:

Har dere glemt Viet Nam?

Gode spørsmål nå, som media burde fronte er: Hvorfor produsere og selger Norge så mange våpen ? Unansett hvor de havner, dreper de mennesker.

Hvem er de som tjener ( i penger m.m.) for bombinger og militære "løsninger"

Vi gamle vet at det fleste land *handlet* med Nazi tyskland helt opp til krigen brøt ut.

Legg til kommentar