Internasjonal politikk

Aker Kværner torturgranskes

Riksadvokaten har nå sendt Aker Kværner/Guantanamo-saka til det nasjonale statsadvokatembetet. Dette embetet har i oppgåve å etterforske og iretteføre tortur og internasjonale brotsverk mot menneska. - Dette er ei god vending. Det viser at riksadvokaten innser at dette er ei sak Noreg må ta på alvor. Brot på menneskerettane utførd av norske selskap i utlandet, må vi også fylgje opp her heime, seier Ivar Johansen til Bergens Tidende. Det var han som i fjor vår melde Aker Kværner til riksadvokaten for brot på menneskerettane.

Les mer

Legg til kommentar