Internasjonal politikk

Norge som garantist for korrupt regime?

Afghanistan er et gjennomkorrupt land. Skal Norge og NATO bidra til å opprettholde en maktstruktur som ikke har folkets støtte? Som medlem av Stortingets ombudsmannsnemnd for Forsvaret har Ivar Johansen tilbrakt en uke sammen med de norske ISAF-styrkene i Afghanistan, snakket med hjelpeorganisasjonene og norske diplomater. På dette grunnlag gjør han seg noen refleksjoner om den norske tilstedeværelsen i en kronikk i Dagbladet.

Les kronikken
Les ny forskningsrapport fra Chr Michelsens Institutt