Internasjonal politikk

Guantanamo: Aker Kværner leverte bensin til fangeflyene

Aker Kværner har spilt en langt større rolle på fangeleiren Guantanamo enn det de tidligere har innrømmet. Journalist og filmskaper Erling Borgen har fremskaffet dokumenter som viser at det norske selskapet var ansvarlig for drivstoffyllingen til amerikanske fly som fraktet fanger til Guantánamo-leiren på Cuba.

NRK spør i dag Aker Kværners kommunikasjonsdirektør Torbjørn Andersen om selskapet har bidratt til kritikkverdige forhold på Guantanamo, hvoretter han svarer: "Jeg skjønner ikke at fylling av fly kan bidra til kritikkverdige forhold". Jeg synes jeg hører firmaene som leverte gassen til de tyske gasskammere og konsentrasjonsleire si: Vi har intet medansvar. Vi leverte bare gass.

Riksadvokaten har dermed fått ennå en uomtvistelig dokumentasjon på at Aker Kværner er medansvarlig for folkerettsstridig tortur og menneskerettighetsbrudd, og at selskapet derfror bør tiltales og straffes. Riksadvokaten skal med det første ta standpunkt til Ivar Johansens anmeldelse av Aker Kværner.

Les Dagbladets nyhetsoppslag
Les Aker Kværners kommentar hos NRK
Les Ny Tids nyhetssak om Ivar Johansens anmeldelse
Les orginalkontraktene i saken (pdf-format) se særlig fra side 30 og utover
Les Dagbladets lederartikkel: Fangeleirens vaktmester
Les Bergens Tidende: Aukar presset på Riksadvokaten


Legg til kommentar