Internasjonal politikk

Guantanamo: Aker-Kværner risikerer tortur-dom

Advokatfirmaet Stabell & Co har på oppdrag fra Amnesty International gjennomgått Aker Kværners arbeid på Guantanamo for å ta stilling til om selskapet kan holdes strafferetslig ansvarlig for noe de har gjort på basen. Konklusjonen er entydig: Aker Kværner risikerer en torturdom og foretaksstraff i en norsk rettssal:

«Etter disse forfatteres vurdering er det ingen avgjørende momenter som taler mot at det inngis en politianmeldelse mot Aker Kværner ASA, og at det innledes etterforskning for medvirkning til brudd på den norske straffelovens regler», skriver advokat Mette Yvonne Larsen og advokatfullmektig Bendik Velde Koslung.

Rapporten blir nå et viktig dokument Riksadvokaten må ta hensyn til når de skal ta endelig standpunkt til Ivar Johansens anmeldelse fra mars i fjor.


Les om saken i VG

Les hele rapporten fra advokatfirmaet Stabell & Co
Les mer om Ivar Johansens politianmeldelse
Les: Røkke må svare om Guantanamo
Les: Aker Kværners forsvar til Oslopolitiet (pdf)
Les Ny Tids kommentar til Aker Kværners uttalelse
Les: Ivar Johansens kommentar til Oslo Statsadvokatembete (Word)
Les også om det norske selskapet som leverte overvåkingsutstyr


Legg til kommentar