Internasjonal politikk

Norsk våpeneksport: Krav til sluttbrukererklæring?

I Dagbladet 22. desember skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Raymond Johansen, bl.a. følgende om norsk våpeneksport: ”Det er nettopp derfor Norge har et svært strengt regelverk for hvem som i utgangspunktet får kjøpe deler og komponenter til våpen. Norge krever sluttbrukererklæring eller annen dokumentasjon som godtgjør sluttbrukeren fra land vi eksporterer til.”


Ivar Johansen har derfor i henvendelse til statssekretæren stilt følgende spørsmål: "Formuleringen må forstås slik at sluttbrukererklæring nå er innført for alle land vi eksporterer våpen til. Er dette korrekt, og fra hvilket tidspunkt er denne endringen innført for NATO-land som for eksempel USA, Storbritannia og Tyskland?".

Og les statssekretærens svar under.

Les Raymond Johansens artikkel
Les opprinnelig debattartikkel
Les statssekretærens svar til Ivar Johansen


Legg til kommentar