Internasjonal politikk

Kværner-saken: Eskeland og Heffermehl med henvendelse til Riksadvokaten

"Påtalemyndigheten er i ferd med å ta stilling til etterforskning med utgangspunkt i at Aker Kværner har hatt store oppdrag på USAs Guantanamo-base, hvor fanger har vært utsatt for tortur. Den 14. november deltok vi på en konferanse i Berlin, og under konferansen fikk vi bl.a. tak i vedlagte rapport fra juli 2006 av Center for Constitutional Rights i New York som har tittelen "Report on torture and cruel, inhuman and degrading treatment of prisoners at Guantanamo Bay, Cuba".

Center for Constitutional Rights drives av uavhengige, fremragende jurister som har som målsetting å arbeide for at grunnleggende rettssikkerhetsgarantier i amerikansk rett og folkeretten etterleves. Det er derfor all grunn til å ta på alvor de nøkterne, men grusomme fakta som er dokumentert i rapporten.Vi antar derfor at rapporten er av interesse for etterforskningen mot Aker Kværner. Under samtaler vi hadde med amerikanske jurister ble det understreket at det var viktig ikke bare å avhøre ansatte som arbeidet med Aker Kværners engasjement bl.a. på selve basen, men også å gå nøye gjennom hvilke konkrete arbeidsoppgaver som Aker Kværner påtok seg å utføre," skriver Ståle Eskeland og Fredrik Heffermehl i en henvendelse til Riksadvokaten.

Les henvendelsen