Internasjonal politikk

Politikammers henleggelse klages inn for Riksadvokaten


Aker Kværner bidro til byggingen av de tre første enhetene til fangeleiren på Guantánamo og har ansvaret for strøm- og vannforsyningen til fangeleiren, samt vedllikeholdsansvaret for fengselscellene.  Aker Kværner har gjennom grunnarbeid, bygging av fengselsceller, vedlikeholdsarbeid og annet arbeid forbundet med infrastrukturen i Guantánamo-basens fasiliteter gjort det mulig for Bush-administrasjonen å drive denne fangeleiren, en fangeleir som er i strid med den amerikanske grunnloven, internasjonal rett og menneskerettighetene, og hvor det foregår alvorlige menneskerettighetsbrudd.  Aker Kværner er derfor medskyldig i de menneskerettighetsbruddene som foregår på Guantánamo, skriver Ivar Johansen i en henvendelse til Riksadvokaten. Han ber om at det igangsettes etterforskning. Riksadvokaten oversendte 23. mars saken til Oslo Statsadvokatembete. Aftenposten skriver 21. mai at Oslo Politikammer har henlagt saken: "Vi ser ikke noen rimelig grunn til å undersøke om dette er et straffbart forhold", sier påtaleleder Anne Karin Blanck i Oslo-politiet. Denne avgjørelsen er nå bragt inn for Riksadvokaten.

Les anmeldelsen til Riksadvokaten
Les Paul Leer-Salvesen: Et lite hjul i maskineriet
Les Ivar Johansens påklage av henleggelsen (Word-dokument)
Les Ivar Johansens debattinnlegg i Dagbladet

Legg til kommentar