Internasjonal politikk

Fredskontoret var en vital del av fredsbevegelsen

Fredskontoret var en vital del av fredsbevegelsenFredskontoret var en radikal nyskapning i norsk fredsbevegelse – etablert og drevet gjennom 10 år av Lars Andreas Larssen og Sonja Lid i Stavanger/Oslo og med idealistisk fredsinnsats gjennom 17 lokale kontorer rundt i Norge.

Selv startet jeg, og var i mange år aktiv, i Fredskontoret i Fredrikstad.

23. november 2012 markeres 50-årsjubileet for oppstarten i Stavanger (og 40-år siden nedleggelsen) med tre arrangementer på Litteraturhuset i Oslo: Stort, kritisk og framtidsrettet fredsseminar ("Norge – en fredsnasjon?"), allsidig jubileumsmøte om kvelden og lanseringen av jubileumsskriftet (stort format, gjennomillustrert i farger, fagartikler og hilsener).

Du kan bli med på alt! Delta, støtte økonomisk og/eller medvirke til formidling! Men i første omgang søker vi etter personer som vil støtte utgivelsen av jubileumsskriftet ved å stå på gratulasjonslista (Tabula Gratulatoria) og dermed forplikte deg til å kjøpe boka (250 kr pluss ev. porto).

Praktiske opplysninger her

Kommentarer   

#1 Astri Lindholm 20-05-2012 22:55
Selvfølgelig vil jeg gjerne støtte minnet om fredskontoret, og betaler gjerne 250 kr for det. Men jeg kunne ønsket meg en lenke, dette lir for tungvint å finne frem i. V
#2 Ivar J 20-05-2012 23:26
Lenken står jo nederst i bloggoppslaget.
#3 Nils Amund Raknerud 21-05-2012 01:25
Ble kjent med Lars Andreas og Sonja på Fredskontoret. Kan huske de fikk en sønn. Må ha vært veldig tidlig. Støtter med 250 = bestiller bok.
Takk igjen for alle fine utspill Ivar!
NA
#4 Sverre Røed-Larsen 25-06-2012 22:53
STOR takk til alle som vil gratulere FREDSKONTORET (og alle grasrotaktivist ene fra den gang) med 50-årsmarkering en 23.11.2012 i Litteraturhuset i Oslo! Da kommer jubileumsskrift et, jubileumsmøtet og fredsseminaret "Norge - en fredsnasjon?". Så langt blir det ei veldig mangfoldig, viktig og nyttig bok, men et gedigent underskuddsfore takende (boka har ikke mottatt ei krone i støtte hittil på alle søknadene!)Vi trenger 300 gratulanter!- Og takk til Ivar for en fin formidling!
#5 Anne-Sofie Nag og Håkon C. Pedsersen. e-post: cars-ped@online.no 29-08-2012 18:08
Jeg var med på å starteopp det første Amnesty-kontore t i Stavanger (og Rogaland) i 1966, og var da alerede, og sammen med min kone Anne-Sofie Nag, et tildel ktivt medlem av Fredskontoret omtrent fra oppstart i 1962. Jeg kom til å samarbeide med Lars Andreas Larsen i flere sammenhenger. Fredskontoret var jo som dette karismatiske ekteparet definerte det, et folkeakademi i en global og bredt definert fredsbevegelse, selv om kampen mot atomvåpnene var et hovedanliggende . Karakterisisk nok for Fredskontorets brede engasjement, hadde Sonja Lid en stort oppslått artikkel i Stavanger Aftenblad 20. desember 1963, på FNs Menneskerettigh etsdag,der hun introduserte Amnesty for første gang her i distriktet, og det i en meget detaljert og engasjert beskrivelse av hva bevegelsen dreide seg om. Artikkelen hadde overskriften: "Til kamp mot rettsforfølgels e", og kom til å få stor betydning for Amnestybevegels en i Rogaland, og ikke minst for min kone og meg selv. - Jeg skulle gjerne ha delt mine mange og tildels dramatiske opplevelser knyttet til Fredskontoret i den kalde krigens iskalde skygge, men gratulasjonsbok en er vel allerede ferdig redigert og kanskje ogå trykket, så det er antakelig for sent (?).
#6 Trine Eklund 25-10-2012 09:40
Kom på seminaret kl 9.00 - 1600 på Litteraturhuset 23 nov. "Er Norge en Fredsnasjon ?" 6 unge fagfolk har innledning om 6 aktuelle temaer. Diskusjon med politikere fra partienes ungdomsorg. Kulturelle innslag. Gratis inngang. kl 18-21 samme aften stor jubileums fest med kultur og kjente artister. Jubileumsboka "I strid for Fred" er spekket med illustrasjoner og kan kjøpes for kr 250,- på stedet og siden på Fredshuset i Møllergt. 12
#7 Einar Jan Larsen 01-06-2022 19:14
Du husker kanskje at jeg nevnte en låt som handlet om den Razzia som var på kontoret til fredsbevegelsen . Her er den, hvis vi når målet, men det tror jeg at vi gjør, første låten heter altså Razzia og er inspirert av den hendelsen. Ellers består albumet nesten bare av anti-krigs-låte r. bidra.no/.../...

You have no rights to post comments