Internasjonal politikk

Norge bygger nytt øvingsfelt for klasebomber

Mens regjeringen arbeider for et internasjonalt forbud mot klasebomber, legger Forsvaret til rette for et nytt øvingsfelt for klaseammunisjon i Norges nye skytefelt, Regionfelt Østlandet. Klaseammunisjon er, enkelt sagt, bombekapsler som åpner seg i lufta og sprer død og fordervelse over store områder. Mellom 1 og 3 prosent av sprengladningene blir liggende udetonert på bakken. Disse blindgjengerne er et stort problem for sivilbefolkningen, og særlig barn.


SVs forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jakobsen, minner om enigheten i Soria Moria-erklæringen.-  Her går vi på den ene siden inn for et internasjonalt forbud mot en ammunisjonstype, og så tillater vi likevel å teste ut denne ammunisjonen i Norge. I tillegg inviterer vi allierte til å prøve ut sine klasevåpen. Her har vi et meget stort troverdighetsproblem, sier Jakobsen til Dagbladet. Han mener utbyggingen av et nytt prøvefelt for klaseammunisjon i Regionfelt Østlandet er en unødvendig og inkonsekvent investering.

Les mer i Dagbladet


Legg til kommentar