Internasjonal politikk

Forsvaret: - Eit forsvar utan styring

Den store skandalen i Forsvaret er ikkje budsjettsprekken i fjor. Skandalen er mange års milliardsløsing og elendig planlegging – ein kontinuerleg katastrofe, meiner Ståle Ulriksen, visedirektør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt til Dag og Tid.

Dei siste 20 åra har Forsvaret brukt kring 30 milliardar kroner på bygg og anlegg, og her er det gjort svært mange bommertar. Det er bygd ei mengd med nye anlegg som har blitt nedlagde og selde ikkje mange år etter. Milliardsummar er surra vekk på den måten.

Les mer i Dag og Tid