Internasjonal politikk

Klima og fattigdom truer mest

Kamp mot terror er selvsagt viktig, men den fjerner fokus fra de grunnleggende og virkelige destabiliserende kreftene i verden. George Bush' fokus er feil. Den virkelige ondskapens akse, som ligger bak svært mange av dagens borgerkriger og kriger er fattigdom, sykdomsepidemier og økologisk sammenbrudd. Dette er problemer "without passport", problemer som ikke kjenner grenser. Mange flere dør nå av disse faktorene enn alle kriger i menneskehetens historie har krevd av ofre, sier Øystein Dahle, styreleder i Worldwatch Institute i Washington og Worldwatch.


Les mer i Aftenposten


Legg til kommentar