Internasjonal politikk

Grunnlovsstridig med norske soldater i EU-hær

To av landets fremste eksperter i offentlig rett mener det kan være i strid med Grunnloven å bruke norske soldater i EUs kampstyrker.


– Det er i strid med Grunnloven å sende norske soldater til en EUhær, sier jusprofessor Ståle Eskeland. Han håper at regjeringen nå ikke gjennomfører denne ordningen, men at Regjeringen har bestemt seg og at det er små muligheter for å overprøvet avgjørelsen. Det er ikke ofte at et lands regjering fatter et vedtak som i ettertid kan vise seg å være grunnlovsstridig. Jusprofessor Ståle Eskeland ved Universitetet i Oslo begrunner lovstridighet om norske soldater i en EU- hær slik: – Grunnen er at Grunnlovens paragraf 25 fastsetter at det er Regjeringen som skal ha råderetten over norske styrker. Myndighetene kan ikke gi fra seg denne råderetten til andre stater eller internasjonale organer - heller ikke med Stortingets samtykke.


Les mer i Aftenposten

Les mer i Norge i dag


Legg til kommentar