Internasjonal politikk

Legg ned Forsvarsdepartementet

En ny norsk regjering bør satse mer på fred og mekling, og gå bort fra dagens krigstenkning. Legg ned Forsvarsdepartementet, sier Ivar Johansen, aktiv SV-politiker og med i organisasjonen Nei til nye Nato.


Les mer i Ny Tid

Les 8 krav til en offensiv norsk freds- og sikkerhetspolitikk


Legg til kommentar