Internasjonal politikk

Forstår forsvarsminister Strøm-Erichsen krigens pris?

"Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelseForstår forsvarsminister Strøm-Erichsen krigens pris? som tross alt er det som forårsaker dem?

Mandag 18. februar overrakk Forsvaret sanitet Afghanistanundersøkelsen 2012 til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den omfattende undersøkelsen vurderer psykisk helse blant norsk personell som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011.

Vårt ansvar overfor veteranene handler vel så mye om å stille kritiske spørsmål om hvorvidt Norge er tjent med å sende soldater i internasjonale krigførende operasjoner slik som til Afghanistan, Irak og Libya. Det må være et minimumskrav at vi har et systematisk og velfungerende oppfølgingstilbud for veteraner. Like viktig er det imidlertid at vi diskuterer veteransaken med to tanker i hodet samtidig: Krigsveteranene og deres psykiske helse må vernes om på best mulig måte, parallelt med at det stilles høyere krav til at norske myndigheter tar et grundigere oppgjør med hva terskelen for norsk deltakelse i krig bør være," skriver Hedda Langemyr i denne artikkelen.Forstår forsvarsminister Strøm-Erichsen krigens pris?

Av Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd

Bedre veteranoppfølging er viktig og kan begrense psykiske skader krigen har medført. Den prisen skal vi betale. Men hva med den norske krigsdeltakelse som tross alt er det som forårsaker dem?

Mandag 18. februar overrakk Forsvaret sanitet Afghanistanundersøkelsen 2012 til forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Den omfattende undersøkelsen vurderer psykisk helse blant norsk personell som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2011.

Etter en åpenhjertig reportasje om krigsveteranen Lasse Bolles erfaringer som norsk krigssoldat, skriver VG på lederplass om Norges ansvar for at krigsveteraner får den hjelp og oppfølging de trenger etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Norges Fredsråd berømmer Bolle og VG for sine bidrag til å sette behandlingen av veteraner på dagsorden.

Soldatene som deltar i NATOs internasjonale operasjoner og som har kjent krigens pris på kroppen må ivaretas på best mulig måte. Dette gjøres ikke ved at forsvarspolitikere uhemmet skryter av skyteferdighetene til norske soldater eller mangedobler produksjonen av krigskors og merkedager for å hedre deres heltemodige innsats. Når forsvarspolitikere fremstiller krigsinnsats på en slik måte, kan det fort virke som om krig bare er et spill hvor de beste får utdelt medaljer og muligheten til å rykke opp til neste nivå. Det er hevet over enhver tvil at krigsveteraner fortjener god oppfølging ved hjemkomst etter å ha tjenestegjort i utlandet. Veteranenes innsats for Norge er gjort på politisk oppdrag fra norske myndigheter og ansvaret for deres eventuelle psykiske belastninger ligger følgelig hos oppdragsgiverne. Dette er likevel i beste fall tiltak som har som formål å begrense senvirkningene og skadeomfanget av krigsinnsatsen.

Vårt ansvar overfor veteranene handler vel så mye om å stille kritiske spørsmål om hvorvidt Norge er tjent med å sende soldater i internasjonale krigførende operasjoner slik som til Afghanistan, Irak og Libya. Det må være et minimumskrav at vi har et systematisk og velfungerende oppfølgingstilbud for veteraner. Like viktig er det imidlertid at vi diskuterer veteransaken med to tanker i hodet samtidig: Krigsveteranene og deres psykiske helse må vernes om på best mulig måte, parallelt med at det stilles høyere krav til at norske myndigheter tar et grundigere oppgjør med hva terskelen for norsk deltakelse i krig bør være.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyheter

 

Kommentarer   

0 #1 Haakon 23-02-2013 03:39
Blir det med fred i verden om Norge, Nato, vesten ikke er med i konfliktene?

Legg til kommentar