Internasjonal politikk

Halver kampflyinnkjøpet, bruk pengene på fredsarbeid

Oljepenger til fredsarbeidJeg har sammen med Dag Seierstad sendt fram et forslag til SVs landsmøte hvor det blant annet heter:

"Det er et grunnproblem at det er så mye lettere å finne penger til krig enn til fred. 200 milliarder kroner kan det koste å kjøpe og drifte 56 kampfly over en tredveårsperiode. Det er penger som kan bli båndlagt og som da ikke kan brukes til andre formål uansett hva vi etter hvert kunne ønske å bruke titalls milliarder kroner til.

SV vil arbeide for at kjøpet av kampfly halveres. Det gjør det mulig å satse inntil 100 milliarder kroner over en tredveårsperiode til et fredspolitisk handlingsprogram," heter det blant annet i forslaget.

Les hele forslaget nedenfor.Penger til fred – og ikke til krigDet er et grunnproblem at det er så mye lettere å finne penger til krig enn til fred. 200 milliarder kroner kan det koste å kjøpe og drifte 56 kampfly over en tredveårsperiode. Det er penger som kan bli båndlagt og som da ikke kan brukes til andre formål uansett hva vi etter hvert kunne ønske å bruke titalls milliarder kroner til.

SV vil arbeide for at kjøpet av kampfly halveres. Det gjør det mulig å satse inntil 100 milliarder kroner over en tredveårsperiode til et fredspolitisk handlingsprogram.

Behovet for fredsinnsats er skrikende: Gang på gang går ”verdenssamfunnet” til krig på sviktende, eller i hvert fall på usikkert, grunnlag. Det er et enormt behov for en uavhengig overvåking av alle former for krigsfare: av brudd på menneskerettigheter, av etniske konflikter som kan ende med folkemord, av militær opprustning i strid med internasjonale traktater - og av både legal og illegal våpeneksport. Alle land må i prinsippet overvåkes – Norge så vel som Iran og USA – slik Amnesty International gjør på sitt område.

Det er et like påtrengende behov for mest mulig objektiv informasjon i alle konfliktsituasjoner som kan føre til voldsbruk og krig. Det trengs informasjon som motvekt til den som partene i konflikten gir, enten det dreier seg om en etnisk konflikt innen en stat eller en konflikt mellom stater.

Land uten stormaktsambisjoner og blokkforpliktelser har et særlig ansvar for å samarbeide både om slik overvåking og om alternativ informasjon. Norge har penger nok til bruk utafor Norges grenser til å finansiere starten på slike initiativ for en uavhengig overvåking og en mest mulig objektiv informasjon av konflikter som kan føre til voldsbruk og krig.

Ivar Johansen, medlem av Oslo SV
Dag Seierstad, medlem av Lillehammer SV

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyheter

Kommentarer   

0 #1 Kristiane Mauno Krystad 24-02-2013 18:59
Veldig bra! Håper dette går igjennom.
0 #2 Ragnhild N. Lund 24-02-2013 22:48
Et meget viktig forslag. Får SV gehør for sitt forslag kan det nok gi økte stemmer ved neste valg. Mange fredsforkjemper e er nok begeistret!!

Legg til kommentar