Internasjonal politikk

Militærnekterne tvangsbeordres til deltakelse i krigsberedskap?

Når (eller: om) sivilarbeiderne blir innlemmet i krigsforberedende tiltak i totalforsvaret og f.eks. om noen år blir innkalt til å delta i framtidige totalforsvarsøvelser som Totex vil Norge få en betydelig økning i antallet samvittighetsfanger på Amnestys lister. I det lengste velger jeg å tro at Stortinget ikke aksepterer et forslag som i sin konsekvens bryter med grunnprinsipper om at et flertall ikke kan tvinge et mindretall til å handle i strid med deres grunnleggende overbevisning i helt vitale samvittighetsspørsmål, skriver Ivar Johansen bl.a. i en kronikk i Ny Tid.

Les mer;
Militærnekterne tvangsbeordres til deltakelse i krigsberedskap?