Internasjonal politikk

SV landsstyre: Anbefaler landsmøtet å behandle kampflyuttalelse

SV landsstyre: Anbefaler landsmøtet å vedta; 28 kampfly er nokSammen med Dag Seierstad har jeg til SVs landsmøte sendt fram et forslag til uttalelse som konkluderer slik:

"Over 250 milliarder kroner kan det koste å kjøpe og drifte 56 kampfly over en tredveårsperiode. Et land som ved høytidelige anledninger ynder å kalles seg en fredsnasjon, burde i det minste kunne møte krigsnasjonen Norge på  halvveien: 125 milliarder kroner kunne vært brukt til et fredspolitisk handlingsprogram – slik at vi nøyer oss med den andre halvparten til det mest primitive av alt: fortsatte kjøp av kampfly.

SV landsmøte ber partiets stortingsgruppe arbeide for, og fremme forslag, i tråd med dette."

Jeg er særs fornøyd med at SVs landsstyre prioriterte 5 uttalelser som landsmøtet bør behandle, og at uttalelsen "28 kampfly er nok" er en av dem.

Les hele uttalelsesforslaget nedenfor.28 kampfly er nok

Alt tyder på at de som står bak de siste åras terroraksjoner, får det de ber om: De vil ha akkurat de gjengjeldelsene som aksjonene utløser. Jo flere gjengjeldelser som rammer sivile, jo bedre. Gjengjeldelsene er målet for terroraksjonene.

Men har de militære intervensjonene i Afghanistan, Irak og Libya ført til færre terrorister – eller til flere?

Alt vestlige politikere og media formidler, forbereder oss på at "krigen mot terror" kan bli en varig tilstand. Dermed sikres også et langt og stabilt herredømme over vestlig politikk for de miljøene som ser seg økonomisk tjent med all slags “krig mot terror”. Den amerikanske rustningsindustrien er på stadig jakt etter prøvefelt for stadig smartere våpensystemer. Denne industrien har aldri rygga tilbake for at våpen faktisk brukes. Det er da de foreldes raskest.  

Det er derfor ikke av hensyn til oss sjøl og vår egen sikkerhet vi må bryte "solidariteten i NATO" i “krigen mot terror”. Det er for å hindre at konfliktlinjene i verden blir trukket og befesta på en slik måte at terroraksjonene i september 2011 ble starten på noe som kan sprenge kloden for godt.

De fleste er enige om at det er bruk for fly som kan hevde norsk suverenitet over de enorme havområdene vi har tatt ansvaret for. Vi trenger dem for å oppdage hva som foregår av ulovlig fiske og annen lyssky virksomhet, og vi trenger dem til å avskjære russiske fly som tester beredskapen vår. Men det trengs ikke 56 bombefly spesielt egna for luft-til-bakke-angrep til slike oppgaver.

Det var også et annet uttalt formål med bestillingen av kampfly: De trengtes for at det norske forsvaret skulle kunne delta i oppdrag langt utafor norsk territorium. Det er ingen tvil om at det er store behov for fredsbevarende og konfliktdempende militær innsats i mange konfliktområder rundt om i verden. Men det er ikke bombefly som trengs da.

Kjøp av så mange kampfly, vikler Norge inn i offensive krigsstrategier som vi lett mister kontrollen over. Skaffer vi oss 56 kampfly stappfulle av hypereffektiv krigsteknologi, er nok faren langt større for at de vil bli brukt til oppdrag ”out of area” enn for at de kommer i kamp over norske farvann under overvåkingsoppdrag. 

Bruk av vold fremmer alt for lett en voldsspiral uten ende både i omfang og intensitet. Det må være vårt første svar når vi bli spurt om hva som er vårt alternativ i kampen mot terrorismen. 

Så må det langsiktige arbeidet starte med å bygge opp en innsats for fred like omfattende, med samme innsats av penger, av forskning, av overvåking, av informasjon og av utdanning av fredspersonell som det som i dag brukes for å kunne føre krig.

Dette er i dagens situasjon en utopi. Men utopien angir en retning for handling.

Over 250 milliarder kroner kan det koste å kjøpe og drifte 56 kampfly over en tredveårsperiode. Et land som ved høytidelige anledninger ynder å kalles seg en fredsnasjon, burde i det minste kunne møte krigsnasjonen Norge på  halvveien: 125 milliarder kroner kunne vært brukt til et fredspolitisk handlingsprogram – slik at vi nøyer oss med den andre halvparten til det mest primitive av alt: fortsatte kjøp av kampfly.

SV landsmøte ber partiets stortingsgruppe arbeide for, og fremme forslag, i tråd med dette.