Internasjonal politikk

Verneplikt for alle, om vi får et defensivt folkeforsvar

Verneplikt for alle, om vi får et defensivt folkeforsvarVille det gjort en forskjell for den libyske sivilbefolkning om de norske F-16-kampflyene som slapp bombene hadde hatt en kvinnelig, framfor mannlig, pilot? Ville vi fått et annet, og mer defensivt, forsvar med kvinnelig verneplikt?

Å slåss for et defensivt, norskt, folkeforsvar må fortsatt ha førsteprioritet. Kommer vi dit, skal det forsvaret naturligvis BÅDE inkludere kvinner og menn, gamle og unge, atompasifister og alle andre, sa jeg blant annet i debatten om SVs landsmøte i dag.

Les hele innlegget nedenfor.Ville det gjort en forskjell for den libyske sivilbefolkning om de norske F-16-kampflyene som slapp bombene hadde hatt en kvinnelig, framfor, mannlig pilot? Ville vi fått et annet, og mer defensivt, forsvar med kvinnelig verneplikt?

Selvsagt ikke.
 
I fjor ble hele 63.000 kvinner og menn innkalt til sesjon, mens kun 8.000 av disse de facto ble innkalt til førstegangstjeneste.Ja, formelt har vi et vernepliktsforsvar, men reelt er terskelen så høy for å komme inn at de fleste ungdommer IKKE kommer igjennom nåløyet.
 
Vi er på vei til et vervet, profesjonelt, forsvar. Et høyteknologisk forsvar, hvor menneskene har mindre og mindre plass. Med de rådyre fregattene, og de planlagte kampfly, vil vi ikke har råd til så mye mer heller. Som dere vet, det siste er ubemannede droner. Vi får mer og mer en offensiv, høyteknologisk, krigsmaskin. 
 
I dette perspektivet treffer selvsagt ikke kravet om tvungen verneplikt også for kvinner. Menn har jo reelt sett IKKE noen slik plikt.
 
SU ønsker kvinner innrullert i det SU for noen år siden ville omtalt som klasseforsvaret. Dette er ikke SVs forsvar, og det blir ikke mere et folkeforsvar om også kvinner blir pliktig å stille opp i dette apparatet. Uansett kjønn, kan ikke SV ønske å dytte ennå flere inn i out-of-area-krigsmaskinen. 
Ingrid Fiskaa og Mali Tronsmoen har kloke alternativer i forslagene 578 og 642. De legger som premiss at først når vi har fått et defensivt, nasjonalt, forsvar skal verneplikten gjøres kjønnsnøytral. DET er å proritere det viktigste først.
 
Og la meg minne om vi er mange tusen menn, som aldri har fått en vernerelevant førstegangstjeneste. Vi som av samvittighetsgrunner ikke har kunnet delta i et apparat som blant annet er basert på trusselen om førstebruk av atomvåpen. Vi har krevd en fredsrelevant tjeneste, men i stedet blitt satt til forefallende arbeid på sykehjem og helse- og omsorgsinstitusjoner. Nå er til og med dette avviklet. 
 
Å slåss for et defensivt, norskt, folkeforsvar må fortsatt ha førsteprioritet. Kommer vi dit, skal det forsvaret naturligvis BÅDE inkludere kvinner og menn, gamle og unge, atompasifister og alle andre.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 19-03-2013 15:58
Vi er 5 millioner mennesker her på bjerget. Vi er færre mennesker enn det bor i Birmingham. Og du verden sså vanskelig vi skal lage det for oss selv.

Forsvaret har kuttet enormt i antall førstegangstjen etegjørende. Forsvaret - som alle andre - ønsker de som er motivert og som ønsker å gjøre en skikkelig innsats. Derfor er det mange som blir luket ut i sesjon. Også menn. Det er omtrent slik at man kan si at man ikke har spesielt lyst og det øker sjansen for å ikke bli innkalt vesentlig.

Det er med andre ord ikke lenger slik at alle menn skal tjenestegjøre. Så - behovet for førstegangstjen ende har gått vesentlig ned.

Jeg var hovedtillitsman n på den lille leiren jeg tjenestegjorde ved. De tjenestegjørend e og jeg diskuterte hvordan vi opplevde tjenesten og pluss og minussider for å se om det var noe jeg kunne jobbe med ledelsen med. Det som kom frem var at gutta ønsket jenter på leiren. De mente at alle ville oppføre seg mer voksent og skjerpe seg om det var jenter der. Jeg tok kontakt med ledelsen for leiren og de svarte at de forstod ønsket godt, men at de fokuserte på det rent praktiske. Det måtte bygges om i sove områdene. Det måtte lages nye dusjomeråder osv. Dette var det ikke økonomi til.

Vi likte ikke svaret, unge som vi var forstod vi ikke at økonomi hadde noe å gjøre. "Forsvarsbudsje ttet er jo så stort" tenkte vi....

Så kan man da spørre seg om dette har endret seg. Er forsvaret der for å ha en best mulig operativ styrke? Eller skal det være et instrument for likestilling?

Jeg mener at det at jentene ikke blir kalt inn skulle vi idealistisk sett se en ende på. Men praktisk vil dette ødelegge for hva vi egentlig har forsvaret til. Å forsvare oss og våre interesser og stanse internasjonal undertrykking.

Legg til kommentar