Internasjonal politikk

Fagforbundet i Oslo: Boikott G4S

Fagforbundet i Oslo: Boikott G4S"Fagforbundet Oslo støtter Rødt og SV i bystyret når de krever at Oslo kommune ikke skal inngå avtaler med selskaper som driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder," heter det i en uttalelse fra Fagforbundet i Oslo.

Bystyrets finanskomite skal i morgen avgi sin innstilling til bystyret i spørsmålet, og Fagforbundets uttalelse er en klok appell til Arbeiderpartiet og de øvrige partier i finanskomiteen: "Hvis Oslo kommune mener alvor med å tilslutte seg FNs Global Compact, må de også følge det opp med å ekskludere selskap som G4S fra å få oppdrag for Oslo kommune," sier Fagforbundet blant annet.

Lese hele uttalelsen nedenfor.


Dette er hele uttalelsen fra Fagforbundet i Oslo:

Fagforbundet Oslo støtter Rødt og SV i bystyret når de krever at Oslo kommune ikke skal inngå avtaler med selskaper som driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder.

Dette kravet har aktualisert seg med at Oslo kommune har kontrakter med G4S og har anbud ute på sikkerhetstjenester som det er naturlig at G4S legger inn anbud på.

Fagforbundet Oslo mener G4S må ekskluderes fra anbuds rundene. G4S har i flere tiår levert tjenester og utstyr til den israelske  okkupasjonen av Palestina og bidrar dermed til brudd på menneskerettighetene og Genèvekonvensjonene.

G4S sin deltakelse i den folkerettsstridige okkupasjonen av Palestina omfatter leveranser av utstyr og tjenester til ulovlige israelske bosetninger, politi og militære på Vestbredden, samt leveranser til israelske fengsler der palestinske fanger holdes i strid med Genèvekonvensjonene.

Oslo kommune tilsluttet seg i 2012 FNs Global Compact, som er et initiativ fra FN om samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling. Prinsippene som Oslo kommune har tilsluttet seg dreier seg om menneskerettigheter, standard for arbeidslivet, miljø og bekjempelse av korrupsjon.

Det første og andre prinsippet i FNs Global Compact er at bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene. Kommunen forplikter seg også til å ta aktive grep for å støtte opp om prinsippene i FN Global Compact i kommunens anskaffelser.

Gjennom sin tilstedeværelse og aktive støtte til okkupasjonen viser G4S at de nettopp ikke respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og aktivt er med på å bryte disse. Hvis Oslo kommune mener alvor med å tilslutte seg FNs Global Compact, må de også følge det opp med å ekskludere selskap som G4S fra å få oppdrag for Oslo kommune.

I begynnelsen av desember 2012 sa Universitetet i Oslo opp avtalen med G4S, på grunn av selskapets involvering i den israelske okkupasjonen. Dette skjedde etter et sterkt press fra Studentparlamentet på Blindern, Palestinakomiteen på Blindern og NTL. Sistnevnte var også ute i media og rettet kritikk mot gigantkontrakten som nylig var tildelt G4S på Oslo lufthavn Gardermoen.

Fagforbundet Oslo krever at Oslo kommune skal ha like høye etiske krav som Universitetet i Oslo og følge deres eksempel overfor selskaper som G4S.

Følg Ivar Johansen på Twitter
Følg Ivar Johansen på Facebook
tilsendt temavise nyhetsbrev