Internasjonal politikk

Bystyreflertallet: OK å handle med firmaer som støtter folkerettsstridig okkupasjon

OK å handle med firmaer som støtter folkerettsstridig okkupasjon

Oslo bystyre skal onsdag ta standpunkt til et forslag om at kommunen ikke skal inngå økonomiske avtaler med selskaper som på oppdrag fra en okkupasjonsmakt driver økonomisk virksomhet på okkuperte landområder eller som bryter med prinsipper som er fastslått i folkeretten. På tross at Oslo kommune har sluttet seg til FNs Global Compact og dermed har forpliktet seg på at  man "skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter" og sørge for at kommunen ikke opptrer slik at kommunen "medvirker til brudd på menneskerettighetene," ser det ut til at bystyreflertallet ikke tar dette så alvorlig. I finanskomiteen ble jeg stående alene om mitt standpunkt.

Særlig synes jeg det er skuffende at Arbeiderpartiet  ser bort fra den sterke appellen fra Fagforbundet i Oslo.

Så får jeg trøste meg med at en enstemmig finanskomite, som et resultat av at temaet ble reist, samlet seg om følgende tekst: "I forbindelse med anskaffelser av varer og tjenester der det kan antas å være risiko for brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og/eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden eller produksjonsprosessen, skal det stilles kontraktskrav til leverandøren og dennes underleverandører om at disse skal respekteres og overholdes. I slike tilfeller skal det stilles krav til at leverandører har et kvalitetssikringssystem som muliggjør oppfølging av kontraktskrav nedover i leverandørkjeden."

Men handel med firmaer som gjennom sin virksomhet aktivt støtter opp om en folkerettsstridig okkupasjon synes altså Arbeiderpartiet og det borgerlige bystyreflertallet dessverre er greit.

 

Kontakt medlemmene av bystyrets finanskomite for å si din mening

Kommentarer   

0 #1 Haakon 05-04-2013 01:28
Syns du vi skal kutte ut medisiner fra Israel, Ivar?
0 #2 Trine Eklund 08-04-2013 15:10
Det er trist å lese Finansutvalgets begrunnelse for ikke å ville gripe fatt i Moxnes forslag og alvoret bak hans forslag. Den overfladiske og ansvarsfraskriv ende begrunnelsen er Bystyret lite verdig. Selvsagt har Oslo kommune ansvar for hvem de forhandler med og kjøper fra. Menneskerettigh eter og internasjonal folkerett bør være et altoverskyggend e krav også hos lokale myndigheter. Her svikter Oslos Bystyre gang på gang.

Legg til kommentar