Internasjonal politikk

Trine Eklund: Verneplikt for alle - med valgmulighet

Vår forsvarsminister ønsker tvungen verneplikt også for kvinner. Mange er enig med henne at kvinner skal inn i vernepliktsystemet som et likestillingsaspekt.

Jeg er også for verneplikt for alle, men da bør både kvinner og menn ha relle valg - innenfor et sivilt eller et militært forsvar. Debatten dreier seg kun om den militære verneplikten.

"Forsvar" er mer enn militært forsvar. Her syndes det stort innen forsvarskretser hvor begrepet "Forsvar" er ensbetydende med militær tankegang og våpensystemer. «Fred og sikkerhet» dreier seg om bl.a. å løse konflikter uten vold, om opplæring i demokrati-prosesser, megling, tillitsskapende kommunikasjon og sivile tiltak som kan skape fred og forsoning i konfliktområder.

Militær tjeneste handler om å bekjempe fienden med våpen.  Sivil fredstjeneste handler om å skape tillit og fredelige forhold," skriver Trine Eklund i dette innlegget.

Verneplikt for alle - med valgmulighet 

Av Trine Eklund

Vår forsvarsminister ønsker tvungen verneplikt også for kvinner. Mange er enig med henne at kvinner skal inn i vernepliktsystemet som et likestillingsaspekt.

Jeg er også for verneplikt for alle, men da bør både kvinner og menn ha relle valg - innenfor et sivilt eller et militært forsvar. Debatten dreier seg kun om den militære verneplikten.

"Forsvar" er mer enn militært forsvar. Her syndes det stort innen forsvarskretser hvor begrepet "Forsvar" er ensbetydende med militær tankegang og våpensystemer. «Fred og sikkerhet» dreier seg om bl.a. å løse konflikter uten vold, om opplæring i demokrati-prosesser, megling, tillitsskapende kommunikasjon og sivile tiltak som kan skape fred og forsoning i konfliktområder.

Militær tjeneste handler om å bekjempe fienden med våpen.

Sivil fredstjeneste handler om å skape tillit og fredelige forhold.

Det er mao en svært forskjellig tenkemåte på hvordan en løser konflikter, og i dag ser vi at den militære måten feiler og feiler stort i de fleste konfliktområdene. Vårt militære forsvar er nødt til å tenke nytt og i andre baner, men flere kvinner inn i det tradisjonelle militære forsvaret er neppe noen løsning – hverken for «Forsvaret» eller for «Freden»

Likestilling for Verneplikten er greit, men å tro at kvinner skal kunne endre det militære systemet som er et tusenårig maskulint system, er i mine øyne naivt. Det er kvinnene som blir maskulinisert, ikke omvendt.

Verden trenger ikke mer krig og mer våpen.

Med verneplikt for alle hvor sivil og militær verneplikt likestilles, sidestilles og har lik verd, kan vår ungdom få opplæring i alminnelig folkeskikk, samarbeid, kommunikasjon, menneskerettigheter, kulturelle forskjeller og respekt for hverandre og andre som en grunnholdning. Deretter foreta et reellt valg mellom militær opplæring og sivil fred tjeneste hvor tid, status, lønn, og videreutdannelse likestilles og sidestilles. Også innen budsjett og økonomi basert på våre skattepenger for opplæringen og tjenesten.

Vi har et Bistandsdepartement og et Forsvarsdepartement.

Hvorfor har vi ikke et Fredsdepartement eller Fredsdirektorat ?

Reell likestilling innebærer også en demokratisk rett til å velge.

Verneplikt for alle bør være greit ut fra et likestillingsspørsmål, men da skal hver enkelt ungdom ha VALGMULIGHET - verneplikt innen sivil eller militær beredskap og sivile/militære styrker - ekspl "Non violent peaceforce".

Sivil FRED tjeneste er en annerkjent og mye brukt beredskap i andre europeiske land, ikke minst i Tyskland, og fredelig konflikthåndtering er et skoleringstilbud i mange land på alle kontingenter. Hvorfor ikke bruke all denne erfaringen i et likeverdig forsvar- og sikkerhetssystem for norsk ungdom ? Kvinner og ungdom i dag vil ha valgfrihet. Kanskje det er betimelig å spørre hvorfor ikke flere kvinner velger en militær karriere ? De har allerede alle rettigheter og muligheter, men kun 9 % velger militær tjeneste. Ungdomsorganisasjonene ønsker likestilling og ut fra den argumentasjonen ønsker de verneplikt. Men hvorfor tvang til å lære å myrde ? Er det det Verden trenger i dag ?

Kommentarer   

0 #1 Haakon 19-04-2013 12:44
Patetisk, Trine.
Du angriper meg, som har tjenestegjort, for å trenes til å myrde. Du er altså mot forsvaret. Men, du er for kvinner i forsvaret.

Som SVere alltid er : Mot kirken men for kvinnelige prester....
0 #2 Haakon 19-04-2013 13:18
Unnskyld - patetisk var et for sterkt ord. Jeg ble bare så engasjert....

Legg til kommentar