Internasjonal politikk

Bystyreflertallet sa nei til Mayors for peace

Bystyrets borgerlige bystyreflertall stemte i går ned mitt forslag om at "Som en del av strategien for Oslo som fredsby slutter Oslo kommune seg til det internasjonale initiativet "Mayors for Peace"."

Forslaget fikk støtte fra Ap, SV, Rødt og MDG, mens flertallet: Fr.P, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, stemte det ned.

"Omdømmemessig kan det svekke Oslos rolle som fredsby at ordførerne i for eksempel Paris, London, København og Berlin spør hvorfor ikke Oslo – sammen med mer enn 5000 andre kommuner og byer - kan være med på den enkle, symbolske, håndslag dette ikke minst er til innbyggerne i Hiroshima by.

En fredsby viser også raushet og strekker ut en hånd. Å slutte seg til Hiroshima-ordførerens initiativ vil være et klokt symbolsk grep," sa jeg blant annet når bystyret behandlet forslaget.

 

Oslo bystyre 5. juni 2013

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Kaveh Ataei (SV)  Oppfølging av Oslos internasjonale strategi vedrørende Oslo som fredsby

Det er pussig, ordfører, hvordan argumentene veksler. Et tilsvarende forslag var til behandling her i bystyret  i 2005. Da stemte bystyrets borgerlige flertall ned forslaget med begrunnelsen at de (sitat) “mener at kommunens internasjonale strategi skal være førende for kommunens tilslutning til internasjonale organisasjoner, sammenslutninger og initiativ.” Og det ble utdypet med at (sitat) “mener på prinsipielt grunnlag at norske kommuner og Oslo kommune ikke skal drive utenrikspolitikk. Bystyret bør forholde seg til saker og forslag som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. “

Ja, det høres tilforlatelig ut. Men så vedtok dette bystyret noen år senere – etter forslag fra SV – følgende tekst i den internasjonale strategien: “Oslo kommune skal utnytte vertsbyrollen Nobels  Fredspris til å bli en aktiv aktør som kan etablere og markedsføre Oslo som internasjonal fredsby.”

Med dermed har det argumentet falt: Nå er det i samsvar med internasjonal strategi

Den gang benyttet borgerligheta også argumentet om at “det ikke er tilstrekkelig klargjort hvilke forpliktelser medlemskap i organisasjonen vil medføre for Oslo kommune.” Det la nærmest i kortene at dette kunne bli svært ressurskrevende.

Nå er også det klarlagt. Det er særs lite ressurskrevende, og da blir også det et problem:  Som de borgerlige skriver i sin merknad: De “ser på deltakelse i Mayors for Peace som et symbolsk grep.”

Symboler er av og til særs viktig. Særlig når vi vet hvem som er initiativtaker til denne organisasjonen: Ordføreren i Hiroshima. Hans fredsinitiativ har til nå samlet 5.490 kommuner og byer fra 155 land, hvorav 110 hovedsteder. I Norge har så langt hele 90 kommuner sluttet seg til.

Ordførernettverket har som fokus blant annet å avskaffe atomvåpen og også arbeide for å bekjempe fattigdom, sult og brudd på menneskerettigheter.

Omdømmemessig kan det svekke Oslos rolle som fredsby at ordførerne i for eksempel Paris, London, København og Berlin spør hvorfor ikke Oslo – sammen med mer enn 5000 andre kommuner og byer - kan være med på den enkle, symbolske, håndslag dette ikke minst er til innbyggerne i Hiroshima by.

En fredsby viser også raushet og strekker ut en hånd. Å slutte seg til Hiroshima-ordførerens initiativ vil være et klokt symbolsk grep.

Kommentarer   

0 #1 Ingeborg Breines 07-06-2013 09:18
Godt arbeid! Trist de ikke hørte på deg. Da International Peace Bureau feiret 100 årsdagen for sin Nobelpris i Oslo i 2010 prøvde vi også å argumentere for at Oslos ordfører skulle bli del av nettverket av ordførere for fred - uten reusltat, dessverre.
0 #2 Kirsten Osen 07-06-2013 11:45
Takk for et godt initiativ. Bystyrets nei til Mayors for Peace er sterkt beklagelig. Argumentasjonen mot forslaget ditt virket underlig, ikke minst fra V og KrF. De kan ikke ha tatt inn over seg at hovedhensikten med atomvåpen er å true med tilintetgjørels e av byer, og at Mayors for Peace' arbeid for å eliminere atomvåpen derfor nettopp er relevant for et styre med ansvar for en by. Jeg hørte på debatten via nettet, men forsto ikke tankegangen. Resultatet stemmer også dårlig med at samtlige partier bortsett fra FrP har avskaffelse av atomvåpen på sitt partiprogram.
0 #3 Jon B.Reitan 07-06-2013 12:05
Ganske merkelig! Alle partier bortsett fra FrP ser ut til å ha atomnedrustning og/eller et forbud mot atomvåpen på programmet sitt. Og jeg er helt enig med deg at dette er et underlig signal fra "fredsbyen" Oslo!!
0 #4 Trine Eklund 11-06-2013 07:18
Merkelig begrunnelse fra de 4 borgerlige partiene, især skuffende at V. og KrF ikke støtter forslaget. Symboleffekten ER stor, og Oslo/Norge betraktes som fredsskapende nasjon. Derfor skammelig at Oslo ikke ser "Mayor for Peace" effekten som noe positivt og nyttig.
0 #5 John Y. Jones 06-11-2015 10:25
Bra jobbbet, Ivar! Som jeg har skrevet til deg, får vi besøk av en koreansk delegasjon innen Mayors for Peace som arbeider for å gjenopplive Solskinnspoliti kken til KIm Dae-jung, som fikk Fredsprisen i 2000. De kommer neste mandag og drar videre til Kofi Annan og Lisbet Palme (koreanerne elsker henne for det Olof gjorde under de vanskelig diktatorårene i Sør-Korea.) Mayors for Peace virker. Tusenvis av byer og majoriteten av FN-land velger å kjempe mot atomvåpen, en kamp som Brende nå har satt bremsene på for.

Legg til kommentar