Internasjonal politikk

Bystyreflertallet sa nei til Mayors for peace

Bystyrets borgerlige bystyreflertall stemte i går ned mitt forslag om at "Som en del av strategien for Oslo som fredsby slutter Oslo kommune seg til det internasjonale initiativet "Mayors for Peace"."

Forslaget fikk støtte fra Ap, SV, Rødt og MDG, mens flertallet: Fr.P, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, stemte det ned.

"Omdømmemessig kan det svekke Oslos rolle som fredsby at ordførerne i for eksempel Paris, London, København og Berlin spør hvorfor ikke Oslo – sammen med mer enn 5000 andre kommuner og byer - kan være med på den enkle, symbolske, håndslag dette ikke minst er til innbyggerne i Hiroshima by.

En fredsby viser også raushet og strekker ut en hånd. Å slutte seg til Hiroshima-ordførerens initiativ vil være et klokt symbolsk grep," sa jeg blant annet når bystyret behandlet forslaget.

 

Oslo bystyre 5. juni 2013

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Ivar Johansen (SV) og Kaveh Ataei (SV)  Oppfølging av Oslos internasjonale strategi vedrørende Oslo som fredsby

Det er pussig, ordfører, hvordan argumentene veksler. Et tilsvarende forslag var til behandling her i bystyret  i 2005. Da stemte bystyrets borgerlige flertall ned forslaget med begrunnelsen at de (sitat) “mener at kommunens internasjonale strategi skal være førende for kommunens tilslutning til internasjonale organisasjoner, sammenslutninger og initiativ.” Og det ble utdypet med at (sitat) “mener på prinsipielt grunnlag at norske kommuner og Oslo kommune ikke skal drive utenrikspolitikk. Bystyret bør forholde seg til saker og forslag som naturlig hører inn under bystyrets virkeområde. “

Ja, det høres tilforlatelig ut. Men så vedtok dette bystyret noen år senere – etter forslag fra SV – følgende tekst i den internasjonale strategien: “Oslo kommune skal utnytte vertsbyrollen Nobels  Fredspris til å bli en aktiv aktør som kan etablere og markedsføre Oslo som internasjonal fredsby.”

Med dermed har det argumentet falt: Nå er det i samsvar med internasjonal strategi

Den gang benyttet borgerligheta også argumentet om at “det ikke er tilstrekkelig klargjort hvilke forpliktelser medlemskap i organisasjonen vil medføre for Oslo kommune.” Det la nærmest i kortene at dette kunne bli svært ressurskrevende.

Nå er også det klarlagt. Det er særs lite ressurskrevende, og da blir også det et problem:  Som de borgerlige skriver i sin merknad: De “ser på deltakelse i Mayors for Peace som et symbolsk grep.”

Symboler er av og til særs viktig. Særlig når vi vet hvem som er initiativtaker til denne organisasjonen: Ordføreren i Hiroshima. Hans fredsinitiativ har til nå samlet 5.490 kommuner og byer fra 155 land, hvorav 110 hovedsteder. I Norge har så langt hele 90 kommuner sluttet seg til.

Ordførernettverket har som fokus blant annet å avskaffe atomvåpen og også arbeide for å bekjempe fattigdom, sult og brudd på menneskerettigheter.

Omdømmemessig kan det svekke Oslos rolle som fredsby at ordførerne i for eksempel Paris, London, København og Berlin spør hvorfor ikke Oslo – sammen med mer enn 5000 andre kommuner og byer - kan være med på den enkle, symbolske, håndslag dette ikke minst er til innbyggerne i Hiroshima by.

En fredsby viser også raushet og strekker ut en hånd. Å slutte seg til Hiroshima-ordførerens initiativ vil være et klokt symbolsk grep.