Internasjonal politikk

Attac med solidaritetsbarometer

Attac med solidaritetsbarometer

Attac Norge har spurt partiene hva de mener om Attacs saker og samlet svaret i et Solidaritetsbarometer. Attac har bedt om svar på hva partiene vil gjøre for mer åpenhet i økonomien og regulering av finanssektoren, hvordan de vil bidra til å hindre kapitalflukt, hva de vil med gjøre med Oljefondets (u)etiske profil og hvordan de stiller seg i internasjonal handels- og investeringspolitikk.

Solidaritetsbarometeret viser at med en eventuell ny blåblå regjering vil den foreslåtte land-for-land-rapporteringen stå i fare. Verken Frp og Høyre vil gjøre noe for å hindre eksport av skattepenger til skatteparadis. Arbeiderpartiet skuffer også, selvom de kjører hardt på solidaritet og rettferdighet i valgkampen, så er ikke internasjonal solidaritet høyt prioritert. Norske næringsinteresser kommer først for Ap når det kommer til internasjonale handelsavtaler, og avkastningsmål kommer først når det gjelder etikk for Oljefondet eller gjeldsslette for kriserammede europeiske land.

Dette er interessant. Les selv!