Internasjonal politikk

Mads Gilbert-rapport fra Gaza

Mads Gilbert-rapport fra Gaza

Mads Gilbert, som til daglig jobber som lege ved Universitetssykehuset i Tromsø, har nettopp kommet hjem fra Gaza. Han har - etter bestilling - levert en detaljert rapport til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNWRA) om situasjonen for helsevesenet på Gazastripen.

- Hele sivilsamfunnet i Gaza, som består av 1,7 millioner mennesker, står i dyp knestående når de nå mottar havet av bomber og raketter fra den israelske krigsmaskinen. Jeg har systematisert funnene i denne rapporten min som beskriver et sivilsamfunn og et helsevesen som er i dyp krise, sier han til NRK.

Befolkningen i Gaza mangler vann, mat, energi og sikkerhet. Alle disse grunnleggende faktorene mangler. Fordi drivstofftilgangen har stoppet opp, har kloakkrenseanleggene stoppet. Det renner nå 65 000 kubikkmeter urenset kloakk ut i Middelhavet hvert døgn, bare fra Gaza by.

Nesten 80 prosent av alle barn i Gaza er blodfattige, de mangler blod, og cirka hver tredje unge er kortvokst fordi de mangler protein i maten.

– I 2014 aksepterer vi ikke grov forskjellsbehandling på grunnlag av tro, etnisitet, kjønn eller farge. Det er det som skjer i Palestina nå. Vi kan ikke godta at et israelsk liv er mer verdt enn et palestinsk liv, sier Mads Gilbert til NRK.

Etter avtale med Mads Gilbert legger jeg her på bloggen ut den rapporten han har sendt fram til FN.