Internasjonal politikk

Syria: Norge og verdenssamfunnet må handle!

Syria: Norge og verdenssamfunnet må handle!

 "Norge må delta i en internasjonal dugnad og stille opp i en av de verste krigene vi har sett i nyere tid. Norge bør ta imot inntil 5.000 syriske flyktninger og ikke minst å ta i mot de 123 syke syriske flyktninger. Se til nabolandet Sverige som har tatt i mot - til nå - 20.000 syriske flyktninger. Regjeringen må opprette en luftbro for å hente syriske folk , slik man gjorde ved situasjonen i Makedonia i 1999," sa Hiam Al-Chirout blant annet i en appell i forrige uke.

Personlig har hun mistet 3 av sine familiemedlemmer: Hennes bror, som var far til fem barn, en fetter og en nevø. Fortsatt har hun familiemedlemmer hun har mistet kontakt med. Les hele hennes appell under "les mer."

 

Hiam Al-Chirouts appell:

Syria som var før 3 år og 5 måneder er et vakkert land men nå er det bare helvete og ruiner. Syria, som dere har lest om i Bibelen, og Damaskus - som er Verdens eldeste by i verden - er i fare for å bli borte.

Personlig jeg har mistet 3 familiemedlemmer: Min bror - som var far til fem barn, en fetter og en nevø. Fortsatt jeg har en del av familien som jeg mistet kontakt med for noen måneder siden.

Selv jeg har reist til Syria i for å hjelpe min familie å komme ut fra Syria. Jeg var en uke der og det smakte bittert i kroppen min. Jeg har sett at mine folk lider. Barna har mistet skolegang. Folk blitt skadet etter bombing. De har ikke medisin, mat eller tak over hodet.

Krigen i Syria rammer barna hardt. FN antyder at 6,5 millioner mennesker i Syria er på flukt. Over ni millioner mennesker trenger humanitær hjelp, halvparten av disse er barn. Det som skjedde i 21. august i fjor var mord og folkemord med kjemiske våpen, utført av Bashar al-Assad-militsene mot sivilbefolkningen i Goutha øst fra Damaskus. Mer enn 1400 mennesker blitt drept, for det meste kvinner og barn.

Vi markerer dette i dag og minnes dødsfallet til flere hundre mennesker. Vi står her i solidaritet med de millioner av syrere som har slitt for verdighet og frihet siden mars 2011. Vi vil at verdens folk støtter revolusjonen og dens mål. Derfor krever vi øyeblikkelig slutt på volden og det illegitim Assad-regimet.

I følge UNICEF kommer den humanitære situasjonen i Syria til å forverres ytterligere den nærmeste tiden. Flyktningkrisa i og rundt Syria er den verste verden har sett siden folkemordet i Rwanda i 1994.

Syriske regjeringsstyrker fortsetter sin vilkårlige bombing av sivile med våpen som er forbudt i henhold til internasjonal rett. Den frie syriske hæren og den syriske opposisjonskoalisjonen har etterhvert fått anerkjennelse som representanter for det syriske folket, også av Norge.

Norge har rettet fikk skarp kritikk mot opposisjonens metoder i krigføringen. Begge parter er ansvarlige for krigsforbrytelser. Alle analyser av utviklingen i Syria peker i gal retning: Opptrapping av volden til fullskala borgerkrig. Det er fare for oppsplitting av landet etter religiøse og etniske skillelinjer. Konflikten har også bidratt til å legge til rette for spredning av terrorisme.

Det er vanskelig å se håp. Den syriske konflikten fortsetter å utgjøre en stor trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Internasjonale samfunn har en moralsk plikt til å forene stillingene umiddelbart og bidra til å sette en stopper for denne konflikten, som destabiliserer hele regionen.

I mellomtiden må vi kreve at våre myndigheter i Norge gjør mer for å bidra til en endring i Russlands holdning til Syria.

Norge må arbeide aktivt for en total våpenembargo og ikke minst: Norge må bidra til å lindre den humanitære krisen. Det er et enormt behov. Det er millioner av mennesker på flukt. Mange av dem er barn.

Norge må delta i en internasjonal dugnad og stille opp i en av de verste krigene vi har sett i nyere tid. Norge bør ta imot inntil 5.000 syriske flyktninger og ikke minst å ta i mot de 123 syke syriske flyktningene. Se til nabolandet Sverige som har tatt i mot - til nå - 20.000 syriske flyktninger.

Regjeringen må opprette en luftbro for å hente syriske folk , slik man gjorde ved situasjonen i Makedonia i 1999.

Sikkerhetsrådet må overføre situasjonen i Syria til den internasjonale straffedomstolen Det er viktig at Norge, som framstår som symbol for fred og demokrati, og andre land som fortsatt har økonomisk handlefrihet, øker sine humanitære bevilgninger, og kanaliserer disse både gjennom FN, Røde Kors og andre frivillige organisasjoner.

Dessuten krever vi at alle Assad-regimets midler i utlandet blir frosset, og at Norge må kontrollere økonomistøtte inne Syria. Vi krever menneskerettigheter over hele verden for å redde kvinner og barn. Hvor lenge skal verden tie stille og vende ryggen til mine folk som lider både av Assad-regimet og Islamsk stat? Vi må vise solidaritet med det syriske folk.

Alle parter i Syria må stoppe overgrepene mot sivilbefolkningen og det internasjonale samfunnet må utøve større politisk press på Assad-regimet og IS og dets internasjonale støttespillere. Min bønn til alle er å vise solidaritet med mitt land Syria. Jeg ber mine kamerater å vise solidaritet ved et minutt stillhet for sjelene til martyrene våre.

Kommentarer   

+3 #1 Torgeir Salih Holgersen 30-08-2014 18:24
Det ble umiddelbart påstått fra vestlig presse og krefter som støtter de syriske opprørerne at det var Assad-regimet som sto bak gassangrepet, men uten beviser. Det er fortsatt ikke lagt fram beviser for dette. Tvert imot er det sannsynliggjort at det var al-Qaida-affili erte al-Nusra, i samarbeid med tyrkisk etterretning, i et forsøk på å presse fram vestlig militærinterven sjon, i en situasjon hvor regimet var militært på offensiven og opprørne på defensiven:
lrb.co.uk/.../...


Det var kun motstanden i det britiske parlamentet, som med sunn skepsis ut fra erfaringene med å bli trukket inn i en folkerettsstrid ig krig basert på løgner ti år tidligere, som hindra at giftgassangrepe t fikk nettopp en slik virkning. Siden det var vel kjent for alle aktører på forhånd at Obama hadde etablert giftgassangrep som sin "røde linje", ville det vært et usedvanlig uvørent og lite gjennomtenkt tiltak fra en vanligvis kald og kalkulerende Assad å bruke giftgass mot egen befolkning akkurat samtidig som FNs observatører kom til byen. Av nettopp samme grunn var det helt rasjonelt av kyniske og brutale opprørsgrupper å gjøre nettopp det samme. Ved å fortsette å repetere framstillinga om at Assad var bak giftgassangrepe t, på tross av at både motiv og andre indisier peker mot opprørerne, bidrar deler av venstresida til å legitimere de som ønsker å fortsette å fyre opp krigen ved fortsette å levere tunge våpen til opprørerne, og eventuelt også støtte de mer direkte med bombing. Vesten og arabiske kongediktaturer har allerede i lang tid brutt folkeretten ved å sende våpen til opprørsgruppene .

At ingen påpeker det skrikende hykleriet i et Vesten reagererer med forferdelse på at Russland mest trolig begår samme typen folkerettsbrudd ved å væpne opprørere i Ukraina, er symptomatisk for den godfjottnaivism en som preger norsk politisk diskurs, inkludert størstedelen av venstresida.

Legg til kommentar