Internasjonal politikk

SV-landsmøtet: Libya-krigen viste at FN-mandat ikke er garanti for at krigsdeltakelse er riktig

SV-landsmøtet: Libya-krigen viste at FN-mandat ikke garanti for at krigsdeltakelse er riktig

To kloke vedtak på SVs landsmøte stadfester at SV skal være et fredsparti.

Sammen med delegatene Steinar Nørstebø og Frode Ersfjord, og med bred støtte i Oslo og Hordaland-delegasjonene, foreslo jeg - og fikk vedtatt - to viktige punkter i en fredspolitisk uttalelse:

"FN-mandat er ikke noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig, noe Libya-krigen ble et eksempel på."

og

"For å bidra til nedrustning og sikkerhet bør Norge stoppe kjøpet av JSF-jagerfly."

Les hele uttalelsen under "les mer," og kommenter gjerne i kommentarfeltet.

 

Landsmøtets vedtatte uttalelse

Nedrustning for sikkerhet og fred

NATO er en pådriver for militær opprustning i Europa. Dette skjer samtidig med at de sosiale utfordringer er store som følge av den økonomiske krisen fra 2009. NATO-landene har forpliktet seg til å bruke 2 % av BNP på sitt forsvar, hvorav 20 % av forbruket skal være til nyanskaffelser av våpensystemer. Norge følger denne politikken. I mange NATO-land kommer kravet om opprustning samtidig med at innbyggerne opplever kutt i pensjoner og offentlige ytelser.

NATO har fortsatt førstebruk av atomvåpen som en del av sin strategi, og forbeholder seg retten til å bruke militærmakt utenfor sine egne områder, også uten FN-mandat. Samtidig har NATO over tid presset sitt interesseområde stadig lenger øst. Å være medlem av NATO øker faren, og sannsynligheten, for at Norge blir dratt med i folkerettsstridige angrepskriger. I framtiden vil presset på Norge for å delta i krigsoperasjoner i utlandet øke. Utenfor Europa bidrar vestens bombing og droneangrep til religiøse og etniske konflikter, fanatisme og borgerkrig.

Erfaringene fra krigene i Afghanistan, Pakistan og Midt-Østen viser at slik innblanding ikke fører til fred eller bedre sikkerhet og levekår for sivilbefolkningen. SV tar avstand fra all bruk av militærmakt som ikke er hjemlet i FN-pakten. Samtidig kan det ikke være noen automatikk i at Norge må delta dersom FN stiller seg bak en krig. FN-mandat er ikke noen garanti for at krigsdeltakelse er riktig, noe Libya-krigen ble eksempel på.

SV ønsker en alternativ politikk for sikkerhet og fred i Europa. Norge må søke andre sikkerhetspolitiske allianser, for eksempel i et nordisk forsvarssamarbeid. SV er mot norsk medlemskap i NATO. Så lenge Norge er medlem, vil vi arbeide også innad i alliansen for nedrustning og avspenning.

For å bidra til nedrustning og sikkerhet bør Norge:

- Stoppe kjøpet av JSF-jagerfly

- Etablere sluttbrukererklæring med reeksportklausuler ved eksport av våpen og ammunisjon som også gjelder NATO-land

- Gå i spissen mot NATOs atomvåpenstrategi og arbeide for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

- Være tydelig i kritikken av alle lands folkerettsbrudd.

- Bruke NATO-medlemskapet til å arbeide for nedrustning, og spesielt gi fritak for investeringskrav til militære formål for alle NATO-land som er rammet av økonomisk krise.

- Styrke OSSEs rolle som konfliktdempende institusjon for å fremme politiske løsninger på militære konflikter.

- Ta opp igjen forhandlinger om nedrustning, for eksempel etter mønster fra Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE) hvor også listen over materiell oppdateres i tråd med militærteknologisk utvikling.

- Ta avstand fra krigføring med angrepsdroner og følge dette opp internasjonalt.

- Styrke folk-til-folk-samarbeidet mellom Norge og Russland.

- Motvirke den militære opprustning ved å avstå fra å holde NATO-øvelser i Finnmark


Kommentarer   

+1 #11 Mons Lie 16-03-2015 12:17
Utrolig gledelig at SV gjenfinner sin antikrigs profil. Ved å markere sin NATO motstand, erkjenne at det det var feil å støtte bombingen Libya og å kjøpe F35 kampfly sammen med kampen for forbud mot atomvåpen er det som kan bringe oppslutning om SV tilbake og forhåpentlig vis redde partiet. Stå På!
+1 #12 Øystein Moe 16-03-2015 14:18
støtter utalelsen til Mons Lie ,men å bruke Natomedlemskape t til arbeid for nedrustning og kampen mot Dronekrig ,har jeg liten tro på at vi får til .Ihvertfall ikke som medlem av Nato .Jeg innser at Norge er relativt avhengi av ett forsvarssamarbe id ,men Natoland presser på for å få alle Natoland til å bruke 20 prosent av Bruttonasjonalp rodukt til forsvar .Penger som kunne vært brukt på opprustning av skoler Aldershjem ol Medlemskap i Nato øker faren for at Norge blir dratt med i folkeretsridige anngrepskriger i andre land . Kanskje bør man på ny ta opp debatten om ett Nordisk Forsvarssamarbe id ,og vi må være kritiske til Nato og stille krav,selv om vi kanskje ikke sier nei til medlemskap . Men Diskusjonen om ett Nordisk Forsvarssamarbe id mener jeg absolutt bør opp igjen . Si nei til Dronekrig ,nei til Natos Atomvåpeupprust ning og Nei til F35 kampfly .

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode