Internasjonal politikk

Internasjonal solidaritet: ikke likegyldig hvem som styrer i Oslo Rådhus

Internasjonal solidaritet: ikke likegyldig hvem som styrer i Oslo Rådhus

Oslo bystyre skal tenke globalt, men handle lokalt.

Selv om bystyreflertallet gang på gang framfører mantraet om at Oslo kommune ikke skal drive utenrikspolitikk, det er nasjonale myndigheters ansvar, så viser jo de konkrete saker at selvsagt må kommunen forholde seg til at vi lever i en globalisert verden.

Et eksempel: Jeg har brukt mye tid på at Oslo skal ha en solidarisk innkjøpspolitikk. Sakte, men skritt for skritt er det flyttet noen brikker i riktig retning. Sist ved at kommunens leverandører nå må følge ILOs kjernekonvensjoner.

Oslo har også vedtak på i sin innkjøpspolitikk å følge prinsippene til FNs Global Compact. Jeg mener det må innebære at kommunen må «påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter.» De israelske bosettingene på bl.a. Vestbredden er ulovlige og i klar strid med folkeretten. Firmaer som produserer varer på Vestbredden må derfor etter min oppfatning klart utelukkes fra leveranser. Etisk handel betyr at Oslo kommune i sin innkjøpspolitikk ikke kan støtte krigsprofitører på okkupert palestinsk grunn. Høyresida i bystyret viker unna.Bare en, av mange, saker jeg har jobbet for i Oslo bystyre. Dette snakker jeg mer om i videoen.

 

Internasjonal solidaritet: ikke likegyldig hvem som styrer i Oslo Rådhus

Oslo bystyre skal tenke globalt, men handle lokalt.

Selv om bystyreflertallet gang på gang framfører mantraet om at Oslo kommune ikke skal drive utenrikspolitikk, det er nasjonale myndigheters ansvar, så viser jo de konkrete saker at selvsagt må kommunen forholde seg til at vi lever i en globalisert verden.

Et eksempel: Jeg har brukt mye tid på at Oslo skal ha en solidarisk innkjøpspolitikk. Sakte, men skritt for skritt er det flyttet noen brikker i riktig retning. Sist ved at kommunens leverandører nå må følge ILOs kjernekonvensjoner.

Oslo har også vedtak på i sin innkjøpspolitikk å følge prinsippene til FNs Global Compact. Jeg mener det må innebære at kommunen må «påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettigheter.» De israelske bosettingene på bl.a. Vestbredden er ulovlige og i klar strid med folkeretten. Firmaer som produserer varer på Vestbredden må derfor etter min oppfatning klart utelukkes fra leveranser. Etisk handel betyr at Oslo kommune i sin innkjøpspolitikk ikke kan støtte krigsprofitører på okkupert palestinsk grunn. Høyresida i bystyret viker unna.

Det er et enormt paradoks at Norge som er det landet som bruker mest på seg selv, både offentlig og privat, ikke kan gjøre mer for den største menneskelige katastrofen i vår generasjon, sier generalsekretær i Flyktningehjelpen, Jan Egeland. Han snakker om Syria-flyktningene. Vi står overfor en stor humanitær krise.

Ikke siden andre verdenskrig har verden opplevd så store flyktningstrømmer som vi ser i dag.

En solidarisk kommune må selvsagt ta sin del av ansvaret for at folk som flykter fra krig og politisk forfølgelse skal kunne få en nødhavn i Norge. Norge skal ha en raus flyktningepolitikk, men det betinger jo at kommunene solidarisk stiller opp. Det er i kommunene flyktninger skal bosettes. 5.000 flyktninger sitter fast i statlige mottak, og venter på å bosettes i en kommune.

I bystyret har vi foreslått at Oslo kommune skal ta initiativ til en kommunal, nasjonal dugnad, for å få bosatt flyktninger som sitter fast i mottak. Men bystyreflertallet har sagt nei. Jeg synes dette vitner om en lite raus og lite solidarisk holdning.

Jeg har hatt mye fokus på internasjonale spørsmål i denne bystyreperioden, har tatt mange initiativ og fremmet mange forslag.

Jeg foreslo at Oslo kommune slutter seg til det internasjonale initiativet "Mayors for Peace», et initiativ fra ordføreren i Hiroshima. Ordførerne i for eksempel Paris, London, København og Berlin er sammen med mer enn 5000 andre kommuner og byer med på dette enkle, symbolske, håndslag til innbyggerne i Hiroshima by. Men bystyreflertallet sviktet.

Men jeg når jo også fram. Da bystyret behandlet kommunens internasjonale strategi fikk jeg for eksempel et enstemmig bystyre til å samle seg om at "Oslo kommune skal utnytte vertsbyrollen Nobels Fredspris har gitt Oslo til å bli en aktiv aktør som kan etablere og markedsføre Oslo som en internasjonal fredsby."

Vær trygg: Jeg ønsker fortsatt å tenke globalt, men handle lokalt. Oslo skal være en solidarisk, raus og inkluderende by.

Legg til kommentar