Internasjonal politikk

Oslo kommune slutter seg til Mayors for Peace

Oslo kommune slutter seg til Mayors for Peace

Det går framover. I 2013 stemte det borgerlige bystyreflertallet ned mitt forslag om at "Som en del av strategien for Oslo som fredsby slutter Oslo kommune seg til det internasjonale initiativet "Mayors for Peace".» Men et nytt bystyreflertall vil det annerledes.

I forretningsutvalgets møte nå på mandag støttet utvalget (mot Høyre, Venstre og Fr.Ps stemmer) et initiativ fra ordfører Marianne Borgen (SV) og vedtok: «Forretningsutvalget ber byrådet om å legge til rette for at Oslo kommune, ved ordføreren, skal slutte seg til det internasjonale initiativet " Mayors for Peace". Det vises til Oslo kommunes internasjonale strategi om Oslo som fredsby, vedtatt av bystyret. Forretningsutvalget ber byrådet legge frem en sak for bystyret om hvordan dette kan gjennomføres.»

Initiativtaker til denne organisasjonen er ordføreren i Hiroshima. Hans fredsinitiativ har til nå samlet 6.983 kommuner og byer fra 161 land, hvorav 114 hovedsteder. I Norge har så langt hele 103 kommuner sluttet seg til. Ordførernettverket har som fokus blant annet å avskaffe atomvåpen og arbeide for å bekjempe fattigdom, sult og brudd på menneskerettigheter.

Det er særs bra at det nå ligger til rette for at Oslo kan slutte seg til «Mayors for Peace.»

Kommentarer   

#1 Trine Eklund 06-11-2015 07:46
GRATULERER ! Veldig hyggelig og meget betimelig at også Oslo slutter seg til og står sammen med mange andre ordførere som "Mayors for Peace"
#2 Elizabeth Chapman 06-11-2015 08:30
Dette er fremskritt, det som sårt trengs. Må det lykkes, og gradvis få kjøtt på bena i handlinger. Et stort takk til Oslo. Kan vi få liste over alle de andre som har tidligere signert?
#3 Kari Kobberød Brustad 06-11-2015 11:12
En skikkelig gladmelding. Gratulerer!
#4 Inger Wærstad 08-11-2015 10:56
Storartet - gratulere både til deg og dine inntitiativ, men også til oss velgere som ville ha en ny retning i Oslo.
Tusen takk
#5 Tone Ravnaas 10-11-2015 19:23
1001 takk for Oslo kommunes tilslutning til Major for Peace. Oslo er foregangsland for landets kommuner. Dette må meddeles til ordførerne i landets kommuner. Mvh & ToneKlemMer

You have no rights to post comments