Internasjonal politikk

Oslo kommune slutter seg til Mayors for Peace

Oslo kommune slutter seg til Mayors for Peace

Det går framover. I 2013 stemte det borgerlige bystyreflertallet ned mitt forslag om at "Som en del av strategien for Oslo som fredsby slutter Oslo kommune seg til det internasjonale initiativet "Mayors for Peace".» Men et nytt bystyreflertall vil det annerledes.

I forretningsutvalgets møte nå på mandag støttet utvalget (mot Høyre, Venstre og Fr.Ps stemmer) et initiativ fra ordfører Marianne Borgen (SV) og vedtok: «Forretningsutvalget ber byrådet om å legge til rette for at Oslo kommune, ved ordføreren, skal slutte seg til det internasjonale initiativet " Mayors for Peace". Det vises til Oslo kommunes internasjonale strategi om Oslo som fredsby, vedtatt av bystyret. Forretningsutvalget ber byrådet legge frem en sak for bystyret om hvordan dette kan gjennomføres.»

Initiativtaker til denne organisasjonen er ordføreren i Hiroshima. Hans fredsinitiativ har til nå samlet 6.983 kommuner og byer fra 161 land, hvorav 114 hovedsteder. I Norge har så langt hele 103 kommuner sluttet seg til. Ordførernettverket har som fokus blant annet å avskaffe atomvåpen og arbeide for å bekjempe fattigdom, sult og brudd på menneskerettigheter.

Det er særs bra at det nå ligger til rette for at Oslo kan slutte seg til «Mayors for Peace.»