Internasjonal politikk

Ikke legg ned FN-sambandet!

Ikke legg ned FN-sambandet!

Jeg oppfordrer deg til å skrive under på opprop.

I en tid der verden rykker stadig nærmere norske klasserom, så foreslår regjeringen å avvikle FN-sambandet fra 1. januar 2016. FN-sambandet møter i år mer enn 80 000 elever over hele landet med informasjon og undervisningstilbud om FN og internasjonale spørsmål og har over 2 millioner besøk på nettstedene fn.no og globalis.no.

Internasjonale spørsmål er mer aktuelle i skolen enn på lenge. Klimakrisen, flyktningsituasjonen, menneskerettighetsbrudd, krig og konflikt preger mediene og hverdagen her hjemme. Det er viktigere enn noen gang at barn og unge forstår årsakene til at verden ser ut som den gjør, og skolen er den viktigste arenaen for å formidle denne kunnskapen.

Siden Utenriksdepartementet var med å opprette FN-sambandet i 1946 har organisasjonen utviklet seg til å bli en solid og etterspurt samarbeidspartner for skolen med engasjerende og debattskapende virksomhet. FN-sambandet har seks distriktskontorer som dekker hele landet.

Avvikles FN-sambandet, svekker det skoleverkets muligheter til å gi oppdatert og relevant kunnskap om det globale samfunnet vi alle er en del av.

Skriv under på oppropet.

Kommentarer   

0 #1 Frode Aase-Nilsen 19-11-2015 12:56
Håplaust!
0 #2 Ørjan Johansen 19-11-2015 13:02
Vi trenger noen som kan informere om
FN som den eneste verdensomspenne nde og
konfliktdempend e organisasjonen i verden.
0 #3 Helge Lorentzen 19-11-2015 16:45
Særdeles dårlig forslag!
+1 #4 Karin Hakalax 20-11-2015 09:53
Sjokkerende forslag. Denne regjerings dumhet kjenner ingen grenser.

Legg til kommentar