Internasjonal politikk

Spionbasen

Spionbasen

Norsk etterretning aktivt redskap for amerikansk e-tjeneste.

Norske myndigheter har i alle år fastholdt at lytte- og radarstasjonene utelukkende tjener norske interesser og at USA ikke får tilgang til noe som ikke først er analysert og bearbeidet av norsk etterretning.

I boka «Spionbasen. Den ukjente historien om CIA og NSA i Norge», ført i pennen av NRK-journalisten Bård Wormdal, beskriver i detalj det tette etterretningssamarbeidet med amerikanerne siden 1950-tallet, blant annet om Globus II-radaren i Vardø og Vetan-anlegget i Fauske. Wormdal, som har intervjuet en rekke tidligere ansatte i Etterretningstjenesten og gjort dypdykk i amerikanske arkiver, konkluderer med at amerikansk etterretning får tilgang til ubearbeidet etterretningsdata fra norske installasjoner.

Norsk etterretning har i årevis forsynt USA med rådata fra lyttestasjoner og radaranlegg i Nord-Norge, i strid med forsikringer fra norske myndigheter, konkluderer han, og viser til at norsk etterretning ikke har kapasitet til å analysere all informasjon fra satellittovervåkingen som de norske anleggene i dag er en del av. Han viser også til enkeltepisoder som med tydelighet viser at USA mottar rådata direkte fra norske installasjoner.

Et av bokas kapitler er en beskrivelse av mitt arbeid med å skape offentlighet og debatt om norsk etterretningstjeneste som redskap for amerikanske interesser. Det kapitlet kan du lese på link nedenfor.

Kommentarer   

-1 #1 Helge Opsahl linnerud 22-11-2015 08:57
Dette har vel vært en offentlig hemmelighet i alle år. De som har trodd noe annet har vel vært mere enn lovelig naive.
0 #2 Bård Wormdal 22-11-2015 13:39
Aktiviteten stiller mange spørsmål. Blant annet om Norge bør akseptere bidrag til at USA skal kunne angripe andre lands satellitter. Stortinget har sagt at Norge bør arbeide for å hindre krig i verdensrommet. Denne boka et den første usensurerte boka om utviklingen av den militære etterretningstj enesten her i landet. Et par anmeldelser:
altaposten.no/.../...

www.facebook.com/.../
0 #3 leif erik schau 23-11-2015 19:32
Norge har ingen egen utenrikspolitik k desverre.

Legg til kommentar