Internasjonal politikk

Oslo kommune støtter Globaliseringskonferansen 2016

Oslo kommune støtter Globaliseringskonferansen 2016

Bevilger kr. 750.000.

Et nytt politisk flertall i Oslo bystyre gjør en forskjell: I byrådserklæringen heter det at «som vertskommune til Nobels fredspris vil vi styrke Oslos posisjon som fredsby.» Bystyreflertallet (Ap, MDG, SV og Rødt) følger nå opp dette ved å legge 750.000 på bordet til Norges Sosiale Forum og Globaliseringskonferansen 2016.

Globaliseringskonferansen er det største ideelle verksted i Norge og inkluderer et mangfold av politiske, sosiale, vitenskapelige og faglige organisasjoner. De siste konferansene har hatt rundt 70 enkeltarrangementer i løpet av konferansens fire dager, og antall deltakere har variert mellom 1.500 og 2.500 deltakere.

Globaliseringskonferansen 2016 har hovedtema Grenseløs: Verden er preget av grenser, noen fysiske, noen menneskeskapte og noen mentale. Samtidig er vi en del av et samfunn i bevegelse, der grenser utvikles og utfordres. Konferansen vil ha tre undertemaer:

- Krig og migrasjon

- Økonomi og rettigheter

- Klima og miljø

Jeg er glad for at vi får til at Oslo kommune støtter denne viktige konferansen.