Internasjonal politikk

Nei til norsk militær deltakelse i Syria

Nei til jagerfly og spesialstyrker i kampen mot IS

Tidligere offiser og flaggkommandør Jacob Børresen er krystall-klar i sitt nei:

"Det vi i Vesten nå egentlig driver med i sin hjelpeløshet, i mangel på troverdige allierte og noen klar strategi, er katalytisk bruk av makt. Man er til stede for å kunne ivareta sine interesser i området, for å se utviklingen på bakken på nært hold for å kunne gripe inn på kort varsel dersom det skulle utkrystallisere seg en mulighet, framstå en plausibel alliert man kan støtte og ikke minst for at ikke Russland skal få frie hender til å fremme sine interesser på vår bekostning.

Dette er hva stormakter tradisjonelt har drevet med for å maksimere sine egne fordeler, i suveren forakt for lokalbefolkningens ve og vel og uten hensyn til lokale eller regionale interesser.

Jeg synes ikke det er et spill småstaten skal delta i, fordi det bidrar til å undergrave den internasjonale rettsorden vi er avhengig av for vår sikkerhets skyld," skriver Jacob Børresen blant annet som dagens gjesteblogger.

Les hele hans tekst nedenfor, under "les mer."

 

"Jeg håper virkelig, men tror egentlig ikke, at Regjeringen sier nei.

Militær intervensjon i denne kaotiske konflikten uten at det foreligger noen troverdig alliert på bakken som har bedt om støtte og som kan støttes effektivt med militær makt, uten at det foreligger noen klar strategi, uten noen klar målsetting som lar seg realisere med militær makt, og uten noen klar exit-strategi, bør vi holde oss langt unna.

Det var en gang i tiden noe som het "prinsipper for rettferdig krig". For at bruk av militær makt skulle være forsvarlig og berettiget måtte den blant annet møte disse kriteriene: Det gode bruk av militær makt hadde til hensikt å skape måtte være større enn det onde bruken av militær makt forårsaket. Bruken av militær makt måtte ha en rimelig sjanse til å lykkes. Bruken av militær makt måtte være iverksatt av rett myndighet og bruken av militær makt måtte være proporsjonal og ikke forårsake unødig tap av uskyldige menneskeliv.

Jeg kan ikke se at noen av disse kriteriene er oppfylt i dette tilfellet.

Det blir bare mer av det som ikke virker, som dreper uskyldige, som ødelegger infrastruktur og livsgrunnlag og driver millioner på flukt. Vi, verdenssamfunnet av stater, har åpenbart en plikt til å hjelpe mennesker i nød, til å forhindre folkemord osv. Men da må vi gripe inn med noe som virker, ellers skaper vi bare enda mer lidelse og død.

Det vi i Vesten nå egentlig driver med i sin hjelpeløshet, i mangel på troverdige allierte og noen klar strategi, er katalytisk bruk av makt. Man er til stede for å kunne ivareta sine interesser i området, for å se utviklingen på bakken på nært hold for å kunne gripe inn på kort varsel dersom det skulle utkrystallisere seg en mulighet, framstå en plausibel alliert man kan støtte og ikke minst for at ikke Russland skal få frie hender til å fremme sine interesser på vår bekostning. Dette er hva stormakter tradisjonelt har drevet med for å maksimere sine egne fordeler, i suveren forakt for lokalbefolkningens ve og vel og uten hensyn til lokale eller regionale interesser.

Jeg synes ikke det er et spill småstaten skal delta i, fordi det bidrar til å undergrave den internasjonale rettsorden vi er avhengig av for vår sikkerhets skyld, skriver Jacob Børresen.

Kommentarer   

+2 #1 Aud Sneve 09-12-2015 07:21
Håper på et NEI.
+4 #2 Jan Ingard Ribe 09-12-2015 08:11
Norge har ikke invitasjon fra Damaskus og heller ikke har man mandat fra UNSC om å gå inn i Syria med militære operasjoner. Deltagelse med jagerfly og spesialstyrker i Syria vil derfor være brudd på internasjonal lov. Kaoset vi ser i hele midtøsten, Asia og Afrika skyldes meningsløs amerikansk utenrikspolitik k. USA og NATO driver nå i tillegg å utfordre Russland via Tyrkia og Ukrainia. Medlemsskapet vårt i NATO øker trusselen for vår sikkerhet for hver dag som går. Og når det smeller, så blir det atomkrig, USA som eneste land i verden har gjort det før, og de er gale nok til å gjøre det igjen. Norge ut av NATO!!
+2 #3 Roar Ander 09-12-2015 08:16
Vi har fulgt USA slavisk i alle beslutninger om deltagelse i operasjoner rundt om i verden og det er nå på tide å si nei selv om krigen må ned på bakken for å knekke
+2 #4 Øyvind Randers-Pehrson 09-12-2015 10:04
Folkeretten. Bryr noen her seg om den fortsatt? USA gjør ikke det - likevel formelig _skryter_ AP folk av sin støtte til NATO som om det var en sosialdemokrati sk organisasjon og som OM russerne og Russland utgjør noen reell trussel mot oss. Men OM Assad virkelig var så jævlig som det tegneserie bildet av Syria mediene har framsatt - LIKEVEL har vi _ingen_ RETT til å "bli med" og bombe enda en nasjon. (Og vi hadde det heller IKKE i Libya nei, det var en KRIMINELL handling vi var med på uansett hvor mye FN hadde blitt manipulert med på det ja!).
+4 #5 Trine Eklund 09-12-2015 11:23
Folkeretten blir stadig brukt mot Russlands annektering av Krim, og sanksjoner satt i gang. USAs dronekrig er et mye større brudd på Folkeretten. Skal Norge bryte folkeretten igjen, etter Libya, ved å krige også i Syria?
+1 #6 Ragnhild N. LUnd 09-12-2015 18:50
Er det ikke nok bombefly i luften pr i dag?
NOrge kan bidra humanitært, god kompetanse der, likeså i konflikt arbeid har vi erfaring. La oss bidra på områder som kan peke fremover.

Legg til kommentar